1. Ontdek Toyota
 2. Milieu

Duurzaamheid en milieu

Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en bescherming van het milieu. Iets waar we trots op zijn. Maar ook in de toekomst wil Toyota een voortrekkersrol blijven spelen. Met een aantal belangrijke ambities…
 • Voor Toyota is het nemen van verantwoordelijkheid van oudsher altijd heel belangrijk geweest. Een paar wapenfeiten: Toyota had als eerste in 2001 een eigen afdeling voor de recycling van voertuigen. Een unicum voor die tijd, want het betekende dat er geen afval meer op stortplaatsen werd gedeponeerd.
 • Ook was Toyota de eerste autofabrikant van een hybride auto die in serie werd geproduceerd. En van de eerste auto met een brandstofcel zonder schadelijke emissies.

Toyota Environmental Challenge 2050

 • Belangrijke ambities

  Toch is er nog meer dat we willen bereiken. Voor 2050 heeft Toyota een aantal belangrijke ambities geformuleerd. Missie: met behulp van de nieuwste technologieën het leven zoveel mogelijk veraangenamen. We gaan nóg meer recyclen, natuurlijke hulpbronnen beschermen en zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energiebronnen.

  En als we daarbij ook mensen over de hele wereld kunnen helpen en stimuleren om in harmonie met de natuur te leven en te werken is dat natuurlijk mooi meegenomen.

 • Schonere lucht

  Het milieu beschermen betekent in de eerste plaats dat Toyota voertuigen ontwikkelt die de natuur zo min mogelijk belasten. Bekende voorbeelden zijn er genoeg. Denk aan de hybrides en volledig elektrisch aangedreven auto's, of aan de nieuwe Toyota Mirai. Dit is 's werelds eerste in serie geproduceerde sedan met brandstofcel.

  Maar ook belangrijk: Toyota doet aan de lopende band onderzoek naar alternatieve brandstoffen uit duurzame bronnen. Ook werken we samen met partners aan schonere en meer efficiënte transportsystemen.

 • Schonere aarde

  Maar niet alleen de soort voertuigen en de productiemethoden spelen een rol bij een beter milieu. Minstens zo belangrijk zijn de productiemethoden en de gebruikte grondstoffen. Steekwoorden daarbij zijn Reduceren, Hergebruik, Recyclen en Terugwinnen.

  Hoe gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met natuurlijke grondstoffen? Hoe kan alles nog efficiënter worden geproduceerd? Hoe kunnen we zoveel mogelijk recyclen en energie terugwinnen? Aan deze vraagstukken wordt continu gewerkt.

 • Fijner leven

  En last but nog least: hoe gaat Toyota wereldwijd om met lokale voorschriften? Ook daar is een belangrijke rol voor weggelegd. Toyota zorgt er voor dat het wereldwijd voldoet aan lokale wetgeving en voorschriften. Denk aan de milieubelasting van een voertuig over zijn volledige levenscyclus - van de designfase, ontwikkeling en productie tot het dagelijks gebruik en de uiteindelijke recycling.

  Daarnaast stelt Toyota ook maatregelen in om milieurisico’s ter plaatse in kaart te brengen en op te lossen.