1. Zakelijk
  2. Bijtelling berekenen

Bijtelling berekenen

Bereken je bijtelling eenvoudig met onze rekentool
Als je een auto van de zaak hebt en deze voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt, moet je bijtelling betalen. De bijtelling is een vorm van belasting voor het privégebruik van je leaseauto. Het uiteindelijke bijtellingsbedrag dat je moet betalen hangt af van een aantal factoren: de fiscale waarde van je leaseauto, de uitstoot van de auto, de datum eerste toelating en de hoogte van je inkomen. Via onze rekentool bereken je eenvoudig in drie stappen hoeveel bijtelling je gaat betalen voor je nieuwe leaseauto.

Wat is bijtelling?

Bijtelling is het bedrag dat de Belastingdienst bij je belastbaar inkomen optelt voor het privégebruik van je zakelijke auto. De Belastingdienst ziet dat namelijk als een vorm van inkomen, omdat je privé voordeel geniet van je zakelijke auto. De bijtelling is opgebouwd uit twee delen: bruto bijtelling en netto bijtelling. De bruto bijtelling is een vastgesteld percentage van de fiscale waarde van je auto en het bedrag dat bij je belastbaar inkomen wordt opgeteld. De netto bijtelling is het bedrag dat je via de inkomstenbelasting daadwerkelijk betaalt aan bijtelling.

Hoogte bijtelling in 2024

De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de uitstoot het meest bepalend is. Voor een batterij elektrische of waterstof elektrische auto met een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer rekent de Belastingdienst in 2024 een bijtellingspercentage van 16 procent. Voor alle andere auto’s geldt een bijtellingspercentage van 22 procent. Let op: voor batterij elektrische auto’s geldt in 2024 het lagere bijtellingspercentage van 16 procent tot een fiscale waarde van 30.000 euro. Over het resterende bedrag boven die grens betaal je het reguliere bijtellingspercentage van 22 procent. Bij waterstof elektrische auto’s geldt het bijtellingspercentage van 16 procent voor de gehele fiscale waarde van de auto.

Bijtellingskorting

Het bijtellingspercentage wordt vastgesteld aan de hand van de datum van de eerste toelating. Indien het kentekenbewijs in een eerder jaar is uitgegeven, zijn de fiscale regels uit dat jaar van toepassing. Stel: je gaat zakelijk een Toyota bZ4X rijden met een datum eerste toelating die in 2022 valt, dan geldt het lagere bijtellingspercentage van 16 procent tot een fiscale waarde van 35.000 euro. Je krijgt dan dus bijtellingskorting. Die bijtellingskorting is van kracht tot 60 maanden na de datum eerste toelating.

Bijtelling of rittenregistratie

Als je bijtelling betaalt, hoef je geen rittenregistratie bij te houden. Je koopt dan immers het privégebruik van je zakelijke auto af. Kies je ervoor om je zakelijke auto niet privé te rijden en geen bijtelling te betalen, dan moet je tegenover de Belastingdienst kunnen bewijzen dat je minder dan 500 privékilometers per jaar heeft gereden met je zakelijke auto. In dat geval is een rittenregistratie dus wél vereist.