Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en bescherming van het milieu. Iets waar we trots op zijn. Maar ook in de toekomst wil Toyota een voortrekkersrol blijven spelen. Met een aantal belangrijke ambities…

Voor Toyota is het nemen van verantwoordelijkheid van oudsher altijd heel belangrijk geweest. Een paar wapenfeiten: Toyota had als eerste in 2001 een eigen afdeling voor de recycling van voertuigen. Een unicum voor die tijd, want het betekende dat er geen afval meer op stortplaatsen werd gedeponeerd.

Ook was Toyota de eerste autofabrikant van een hybride auto die in serie werd geproduceerd. En van de eerste auto met een brandstofcel zonder schadelijke emissies.

Toyota Environmental Challenge 2050
Belangrijke ambities

Toch is er nog meer dat we willen bereiken. Voor 2050 heeft Toyota een aantal belangrijke ambities geformuleerd. Missie: met behulp van de nieuwste technologieën het leven zoveel mogelijk veraangenamen. We gaan nóg meer recyclen, natuurlijke hulpbronnen beschermen en zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energiebronnen.

En als we daarbij ook mensen over de hele wereld kunnen helpen en stimuleren om in harmonie met de natuur te leven en te werken is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Better Air
Schonere lucht

Het milieu beschermen betekent in de eerste plaats dat Toyota voertuigen ontwikkelt die de natuur zo min mogelijk belasten. Bekende voorbeelden zijn er genoeg. Denk aan de hybrides en volledig elektrisch aangedreven auto's, of aan de nieuwe Toyota Mirai. Dit is 's werelds eerste in serie geproduceerde sedan met brandstofcel.

Maar ook belangrijk: Toyota doet aan de lopende band onderzoek naar alternatieve brandstoffen uit duurzame bronnen. Ook werken we samen met partners aan schonere en meer efficiënte transportsystemen.

Better Earth
Zorgvuldig omgaan met grondstoffen

Maar niet alleen de soort voertuigen en de productiemethoden spelen een rol bij een beter milieu. Minstens zo belangrijk zijn de productiemethoden en de gebruikte grondstoffen. Steekwoorden daarbij zijn Reduceren, Hergebruik, Recyclen en Terugwinnen.

Hoe gaan we zo zorgvuldig mogelijk om met natuurlijke grondstoffen? Hoe kan alles nog efficiënter worden geproduceerd? Hoe kunnen we zoveel mogelijk recyclen en energie terugwinnen? Aan deze vraagstukken wordt continu gewerkt.

Just Better
Lokale en wereldwijde richtlijnen

En last but nog least: hoe gaat Toyota wereldwijd om met lokale voorschriften? Ook daar is een belangrijke rol voor weggelegd. Toyota zorgt er voor dat het wereldwijd voldoet aan lokale wetgeving en voorschriften. Denk aan de milieubelasting van een voertuig over zijn volledige levenscyclus - van de designfase, ontwikkeling en productie tot het dagelijks gebruik en de uiteindelijke recycling.

Daarnaast stelt Toyota ook maatregelen in om milieurisico’s ter plaatse in kaart te brengen en op te lossen.

Recycling
Auto Recycling Nederland

Zelfs een Toyota bereikt op een zeker moment zijn eindbestemming. In Nederland werkt Toyota voor de recycling van auto’s al jarenlang nauw samen met ARN (Auto Recycling Nederland) en de bij ARN aangesloten ketenpartners. Kijk op de site arn.nl/wat-doen-we/recyclingproces/ voor meer informatie over het recyclingproces en klik hier arn.nl/auto-inleveren om na te gaan waar u uw auto voor demontage kunt aanbieden.

Lees meer

Toyota steunt De Grote Droomloterij Toyota steunt De Grote Droomloterij Koop loten voor De Grote Droomloterij en laat dromen van gehandicapte sporters uitkomen Deze Toyota trein en truck rijden op waterstof Deze Toyota trein en truck rijden op waterstof Waterstof is brandstof van de toekomst De nieuwe Toyota Mirai: De nieuwe Toyota Mirai: verder, mooier, sportiever. Dit is de nieuwe Toyota Hilux Dit is de nieuwe Toyota Hilux Stoer en onderscheidend
Toyota cookiebeleid

Toyota.nl maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn en te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In ons cookiebeleid leest u meer over cookies en kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.