1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Schonere mobiliteit
 4. Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Milieubewust geproduceerd, efficiënt gebruik
Naast nieuwe technologie voor aandrijflijnen werkt Toyota ook op andere manieren aan schonere auto's. Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen onderzoeken we ook de mogelijkheden van CO2-neutrale brandtoffen, zoals biobrandstof.
 • Een alternatieve, CO2-neutrale oplossing.

  Biobrandstoffen vormen een bewezen energiebron die uit verschillende duurzame grondstoffen kan worden gewonnen, waaronder zelfs afval. In vloeibare vorm kan biobrandstof gemengd worden met benzine of diesel.

  Toyota is betrokken bij onderzoek naar nieuwe biobrandstoffen waarvoor geen voedingsgewassen worden gebruikt. Daarmee leveren deze brandstoffen de prestaties en kwaliteit die automobilisten gewend zijn van conventionele brandstoffen zoals benzine en diesel.

   

 • Downloads

 • Milieubewuste productie van biobrandstof

  Biobrandstoffen kunnen op verschillende manieren worden gemaakt. Voor de productie van biobrandstof van de eerste generatie wordt op dit moment gebruik gemaakt van plantaardige gewassen. Zo dient suikerriet voor de productie van bio-ethanol en wordt uit plantaardige olieën biodiesel gemaakt. Deze brandstoffen kunnen worden gemengd met benzine of diesel, in een verhouding waarvoor Europese normen zijn opgesteld. De voertuigen die Toyota en Lexus maken voor de Europese markt zijn geschikt voor maximaal 10% bio-ethanol (E10, conform norm EN228), of diesel die voor maximaal 7% bestaat uit biodiesel (B7, conform norm EN590).

Om niet langer biobrandstof op basis van voedingsgewassen te hoeven gebruiken, stimuleren wij het gebruik van nieuwe biobrandstoffen van de 2e generatie. Deze worden vervaardigd uit restanten van bijvoorbeeld hooi of hout en - op termijn - zelfs uit algen. Om er zeker van te zijn dat deze brandstof geen negatief effect heeft op de prestaties van de auto en de beleving van de bestuurder, is het cruciaal om de kwaliteit van de uiteindelijke brandstof streng te bewaken.

Streven naar de beste oplossingen

 1. De productie van biobrandstoffen moet zo min mogelijk impact op het milieu hebben. Wij ondersteunen deze visie met ons lidmaatschap van het European Biofuels Technology Platform, dat zich sterk maakt voor duurzame productiemethodes van biobrandstof.
 2. De productie van biobrandstoffen mag niet ten koste gaan van de voedselproductie. Wij stimuleren de productie van 2e generatie biobrandstoffen op basis van organisch afval, zodat het gebruik van voedingsgewassen geleidelijk kan worden afgebouwd.
 3. Biobrandstoffen mogen geen negatief effect hebben op de prestaties van een auto. Wij steunen het European Committee for Standardization (CEN), en dragen daarmee bij aan het opstellen van algemene normen voor brandstoffen. Daarbij willen wij ervoor zorgen dat de verschillende Europese lidstaten deze normen tegelijkertijd introduceren, om zeker te zijn van een constante kwaliteit en een optimale klanttevredenheid.

Toekomstig onderzoek

We hebben geïnvesteerd in onderzoek naar een nieuw soort bioethanol van de 2e generatie, vervaardigd uit hout en stro. Hoewel dit onderzoek nog in de beginfase verkeert, is duidelijk dat deze nieuwe brandstof een significante besparing kan opleveren in de uitstoot van broeikasgassen.

Samen met de Europese Alliantie voor Synthetische Brandstoffen onderzoeken we duurzame alternatieven voor diesel die uit verschillende bronnen kan worden vervaardigd, waaronder biomassa. Tot deze paraffine-achtige brandstoffen hoort ook Hydro-treated Vegetable Oil (HVO), wat op dit moment reeds succesvol wordt geproduceerd. HVO is geschikt voor huidige en toekomstige dieselmotoren, wat een bijdrage levert aan het verder terugdringen van schadelijke emissies.