1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Environmental challenge 2050

Toyota Environmental Challenge 2050

Onze Environmental Challenge 2050, opgesteld in 2015, omvat zes verschillende 'challenges' die betrekking hebben op alle facetten van onze bedrijfsvoering, van de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën tot onze rol als facilitator voor particulieren en organisaties om meer te leren over de natuur, en deze waar mogelijk te verbeteren.
 • Challenge 1Opens in new window

  New Vehicle Zero CO2 Emissions

  Het doel van onze New Vehicle Zero CO2 challenge is om de CO2-emissies van onze voertuigen in 2050 met 90 procent te hebben gereduceerd, ten opzichte van het niveau in 2010.

  Om dit te bereiken, zullen we de brandstofefficiency van onze conventioneel aangedreven modellen verbeteren. Daarnaast stimuleren wij de ontwikkeling van een nieuwe generatie van voertuigen met lage of zelfs geen schadelijke emissies. Hiervoor maken wij gebruik van hybrides, plug-in hybrides, elektrische aandrijflijnen en voertuigen met een brandstofcel.

  Auto's die rijden op alternatieve, schonere brandstoffen hebben alleen een positief effect wanneer ze op grote schaal worden gebruikt door het publiek. Om dit te stimuleren, stellen wij alles in het werk om deze auto's ruim beschikbaar te maken en ook de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur te stimuleren, zoals tankstations voor waterstof en laadpunten voor elektrische auto's.

 • Challenge 2Opens in new window

  Life Cycle Zero CO2 Emissions

  Met onze Lifecycle Zero CO2 Emissions Challenge willen we meer doen dan alleen de CO2-emissies van de productie en van het rijden met onze auto's, volledig terug te dringen.

  We willen de fabricage van door ons gebruikte materialen en onderdelen volledig emissievrij maken, van onze logistiek tot de recyclingmethodes voor auto's die aan het eind van hun levenscyclus zijn.

  Om dit te bereiken, zullen wij ons richten op meer milieuvriendelijke designs met minder onderdelen en minder grondstoffen op basis van koolstof. Wij zullen meer organische materialen uit hernieuwbare bronnen gebruiken en ervoor zorgen dat de door ons geproduceerde voertuigen gemakkelijker kunnen worden gedemonteerd en gerecycled.

 • Challenge 3Opens in new window

  Plant Zero CO2 Emissions

  Auto's produceren niet alleen CO2 tijdens het rijden. Ook tijdens de productie in onze fabrieken ontstaan er CO2-emissies.

  Om klimaatverandering tegen te gaan, hanteren wij een strategie die moet leiden tot volledig emissievrije fabrieken. Daarvoor leggen wij de focus op het verbeteren van door ons gebruikte technologieën en schakelen wij over op alternatieve energiebronnen.

  We zullen ons productieproces kritisch beoordelen, zodat er tijdens de productie minder CO2 vrijkomt. Onze fabrieken worden energiezuiniger gemaakt en vaker gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Tevens zullen we op termijn energie opwekken met behulp van waterstof.

 • Challenge 4Opens in new window

  Reduceren en optimaliseren van ons waterverbruik

  De behoefte aan water wordt wereldwijd snel groter. Daarom is het cruciaal om zorgvuldig om te gaan met bestaande voorraden, onder meer door minder water te verbruiken tijdens de productie, en door water zoveel mogelijk te recyclen.

  We zijn gestart om in onze productiefaciliteiten regenwater op te vangen. Zo hoeven we minder gebruik te maken van grond- en kraanwater. Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes ontwikkeld zodat we water telkens opnieuw kunnen gebruiken, of dit veilig kunnen terugvoeren in de lokale watervoorraad.

  Aangezien er per regio grote verschillen bestaan op het gebied van waterhuishouding, introduceren wij maatregelen die rekening houden met de omstandigheden ter plaatse.

 • Challenge 5Opens in new window

  Het stimuleren van een circulaire economie en samenleving

  Door de toenemende bevolking, economische groei en het stijgende welvaartsniveau staan natuurlijke bronnen onder druk, en ontstaat er meer afval.

  Wij willen een bijdrage leveren aan de vorming van een circulaire economie, waarvoor wij ons richten op 4 belangrijke punten: meer gebruik van milieuvriendelijke materialen; het ontwerpen en gebruiken van onderdelen met een langere levensduur; de ontwikkeling van betere recyclingmethodes en voor nieuwe auto's meer gebruikmaken van grondstoffen die afkomstig zijn uit de recycling van oude voertuigen.

  We hebben meer dan 40 jaar ervaring met ideeën en innovaties op dit gebied en streven naar nog betere resultaten voor de toekomst.

 • Challenge 6Opens in new window

  Het vormen van een samenleving in harmonie met de natuur

  Om in harmonie te leven met de natuur en om deze te beschermen, is het noodzakelijk dat wij onze bossen en andere ecosystemen zoveel mogelijk conserveren.

  Wij voeren wereldwijd verschillende projecten - groot en klein - uit op elk niveau in onze organisatie, ter ondersteuning van onze filosofie die is gericht op het 'verrijken van de samenleving'. Ook organiseren wij zaken als herbebossing, het planten van bomen en groene stadstuinen, en nemen wij zowel op onze eigen als op externe locaties initiatieven die het milieu ten goede komen.

  We gebruiken de door ons opgedane kennis en inzichten om een actieve rol te spelen in het verbeteren van milieu-onderwijs en om bij te dragen aan een samenleving waarin mensen in harmonie kunnen leven met de natuur.