1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Betere wereld
 4. Reuse

Hergebruik

Gebruikte onderdelen reviseren voor hergebruik
We vinden steeds meer manieren om materialen te hergebruiken. Daarmee gebruiken we minder grondstoffen, besparen we energie en helpen we het milieu te beschermen.

We weten dat we onszelf geen wegwerpmaatschappij kunnen veroorloven en dat we betere en gemakkelijker manieren moeten vinden voor hergebruik van materialen en voorwerpen.

We maken gebruik van een aantal systemen die de levensduur van onderdelen en componenten verlengen. In sommige gevallen krijgen de betreffende onderdelen een nieuwe of andere toepassing. Zo hebben wij een uitgebreide afdeling om onderdelen te reviseren en zorgen we er wereldwijd voor dat de hybride accu's na demontage worden gebruikt om zonne-energie in op te slaan.

Het concept van hergebruik is tevens van toepassing op ons steven om water te besparen en om afvalwater uit het productieproces te recyclen. Door ons oog voor detail zijn zelfs de kratten die we gebruiken voor het transporteren van onderdelen, herbruikbaar.

Hoe hergebruik kan bijdragen…

 • Indatie van de besparing van een type verpakking van ons Europese Onderdelenmagazijn (2015).
 • Hoeveelheid opgevangen regenwater die is 'hergebruikt' in onze fabriek in Frankrijk (aug. 2014 - aug. 2015).
 • De productie van een compleet nieuw roetfilter DPF* levert een totale CO2-uitstoot van 22,6 kilo op, terwijl een gereviseerd roetfilter resulteert in een CO2-uitstoot van slechts 3,3 kilo (Onderzoek Chalmers Universiteit, Gothenburg).
  *Diesel Particulate Filter
Er zijn veel verschillende auto-onderdelen die geschikt zijn voor revisie en hergebruik. Dat vermindert de hoeveelheid afval en zorgt ervoor dat er minder grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuwe onderdelen.
 • Onderdelen reviseren

  We hebben een veelomvattend programma voor de revisie van onderdelen,waarvoor wij gebruikte onderdelen inzamelen bij ons Europese dealernetwerk. De geretourneerde onderdelen worden geïnspecteerd en gereviseerd, waarbij versleten delen worden vervangen. Het betreffende onderdeel wordt vervolgens opnieuw in elkaar gezet, verpakt en daarna voor lagere prijzen aangeboden aan klanten, die hiermee zelf een steentje kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Belangrijke onderdelen die we op deze manier hergebruiken, zijn compressoren voor de airconditioning, stuurhuizen, cilinderkoppen, motoren en koppelingssets.

De accu's die worden gebruikt in onze hybride auto's zijn betrouwbaar en gaan evenlang mee als de auto's zelf. Ook wanneer een hybride auto het eind van zijn levenscyclus bereikt, bestaan er voor de hybride accu nog nieuwe toepassingen om de resterende capaciteit goed te benutten.

Hergebruik van hybride accu's

De verschillende soorten accu's - op basis van nikkel of lithium - die we in onze hybride auto's gebruiken, gaan lang mee en hoeven gedurende de levensduur van de auto niet te worden vervangen.

Vaak gaan de accu's zelfs langer mee dan de auto's zelf. We onderzoeken hoe deze accu's na revisie opnieuw voor een auto kunnen worden gebruikt, en welke andere toepassingen er eventueel zijn. Accu's zijn bijvoorbeeld geschikt als lokaal opslagmedium voor duurzame energie, of als noodstroomvoorziening.

Wanneer een hybride auto het eind van zijn levenscyclus bereikt, vanwege zijn leeftijd of als gevolg van een aanrijding, dan is de hybride accu zeer waarschijnlijk nog in goede staat. De hybride accu kan geschikt zijn voor nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld als opslagmedium voor duurzaam geproduceerde energie.

Lokaal opslaan

Wanneer een hybride auto het eind van zijn levenscyclus bereikt, is het accupack in de meeste gevallen nog in goede staat. In die gevallen kan de hybride accu worden verwijderd om te worden gebruikt als stand-alone opslag voor energie. Door meerdere accu's te gebruiken in dezelfde installatie, ontstaat er een grote opslagcapaciteit die deel kan uitmaken van een integraal systeem voor energiebesparing, of kan worden ingezet als noodstroomvoorziening.

Wereldwijd bestaan er al meerdere goede voorbeelden van hybride accu's die op deze manier worden ingezet. In de Verenigde Staten worden de accu's op locaties als het Yellowstone National Park bijvoorbeeld ingezet om zonne-energie in op te slaan. Japanse Toyota-dealers gebruiken de accu's voor de energievoorziening van de showroom. We onderzoeken of dit soort initiatieven ook geschikt zijn voor de Europese markt, al is het aantal beschikbare accu's vooralsnog beperkt vanwege de grote mate van betrouwbaarheid.

 • VS: Opslag groene energie in een natuurpark

  In het Amerikaanse Yellowstone National Park worden 200 hybride accu's, afkomstig uit de Toyota Camry, ingezet als onderdeel van een duurzaam energieproject. Tezamen vormen de accu's een stand-alone opslag voor energie die wordt opgewekt door de in het park geplaatste zonnepanelen. Met een gecombineerd vermogen van 85kWh hebben de accu's voldoende capaciteit om de gebouwen op de Lamar Buffalo Ranch campus van stroom te voorzien.

  Door accu's op deze manier een tweede leven te geven, kunnen we de levensduur ervan verdubbelen. Dat betekent een belangrijke bijdrage aan een systeem dat geen CO2-emissies oplevert in het opwekken, opslaan en de distributie van energie.
  Battery Life After Cars : The Toyota EffectOpens in new window

 • Zonnepanelen op de Lamar Buffalo Ranch campus in Yellowstone National Park (VS).
 • Hergebruik van Toyota Camry Hybrid accupacks voor energieopslag in Yellowstone (VS).
 • Efficiënte energievoorziening in Japan

  In Japan zijn enkele Toyota-dealers begonnen met het gebruik van Smart Green Batteries – hybride accu's voor de opslag van zonne-energie. Door tien accupacks van de Toyota Prius met elkaar te combineren, ontstaat er een grote opslagcapaciteit voor de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen. De energie wordt vervolgens gebruikt op piekmomenten, wat zorgt voor lagere energiekosten.

  De verwerking van gebruikte hybride accu's kan nog efficiënter wanneer de accu's worden gebruikt als onderdeel van een energiemanagement systeem, in combinatie met voorzieningen als een energiezuinige airconditioning en LED-verlichting. Hybride accu's zijn in Japan na een natuurramp ook succesvol gebruikt als noodstroomvoorziening.

 • Recycling van end-of-life Prius accu's door Smart Green Batteries (Japan).
Water is een belangrijk onderdeel voor het leven op aarde, maar watervoorraden staan in toenemende mate onder druk. Daarom streeft Toyota ernaar om het waterverbruik tot een minimum te beperken en hergebruiken we afvalwater tijdens de productie zoveel mogelijk.

Waterverbruik

De groeiende wereldbevolking en toenemende agrarische productie maken water kostbaarder dan ooit. Wereldwijd vormt de watervoorziening een cruciaal milieuprobleem. Daarom kijken we binnen ons bedrijf naar manieren om minder water te gebruiken, door middel van hergebruik, recycling en het opvangen van regenwater. Op die manier gebruiken we minder leidingwater.

Voor ons waterverbruik hebben we wereldwijd doelstellingen geformuleerd, waarbij we rekening houden met de milieu-omstandigheden in de betreffende regio. Deze doelstellingen combineren we met een groot aan tal initiatieven, van reguliere waterbesparing tot het opvangen van regenwater en het hergebruik van afvalwater. Aansluitend op ons streven om onze faciliteiten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken, streven we ernaar om ons verbruik van leidingwater tussen 2030 en 2040 tot nul te reduceren.

Om water te besparen, hebben we reeds een aantal effectieve maatregelen genomen. Zo is het grootste deel van het waterverbruik van Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) verzekerd door de opslag van regenwater in twee grote bassins. Onderdeel van een verantwoord waterverbruik is ook de verwerking van afvalwater uit ons productieproces. Zo maken we in onze fabriek in Burnaston (UK) gebruik van een intelligent watermanagement systeem dat het afvalwater uit de fabriek verwerkt, en tegelijkertijd de regio beschermt tegen overstromingen.

De waterzuivering bij Toyota Motor Manufacturing France.
Waarom gebruiken we dingen niet telkens opnieuw, in plaats van ze te recyclen? Met ons Kanban 'just-in-time' systeem maken we gebruik van op maat gemaakte plastic kratten voor het vervoer van onderdelen van en naar onze fabrieken.
 • Efficiënte energievoorziening in Japan

  In Japan zijn enkele Toyota-dealers begonnen met het gebruik van Smart Green Batteries – hybride accu's voor de opslag van zonne-energie. Door tien accupacks van de Toyota Prius met elkaar te combineren, ontstaat er een grote opslagcapaciteit voor de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen. De energie wordt vervolgens gebruikt op piekmomenten, wat zorgt voor lagere energiekosten.

  De verwerking van gebruikte hybride accu's kan nog efficiënter wanneer de accu's worden gebruikt als onderdeel van een energiemanagement systeem, in combinatie met voorzieningen als een energiezuinige airconditioning en LED-verlichting. Hybride accu's zijn in Japan na een natuurramp ook succesvol gebruikt als noodstroomvoorziening.