1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Betere wereld
 4. Reduce

Reduceren

Innovatieve ideeën voor schonere voertuigen
Door voor de productie van een auto minder grondstoffen en energie te gebruiken, verminderen we onze belasting op het milieu.
 • Als we minder gebruiken, produceren we ook minder afval. Dat is de wijze waarop het concept van Reduceren een belangrijk deel vormt van onze missie om de ultieme eco-auto te ontwerpen - een auto die in geen enkele fase van zijn levenscyclus een nadelig effect heeft op het milieu. We streven ernaar om bij de productie van onze auto's minder energie, minder water en minder grondstoffen te gebruiken. Dat doen we met behulp van intelligent design en efficiënte productieprocessen.

  We onderzoeken en gebruiken innovatieve materialen, nieuwe productieprocessen en slimmere werkmethodes en vergelijken onze resultaten met doelstellingen die voor elk afzonderlijk model zijn opgesteld. Daarvoor bekijken we elke fase in de levenscyclus van een voertuig, van design en productie tot gebruik door de consument en de uiteindelijke recycling.

 • "Slim denken, slimme producten"

  Eiji Toyoda, Erevoorzitter Toyota

Onze resultaten tot nu toe…

Deze resultaten* laten zien op welke punten in de productie van elke afzonderlijke auto wij vanaf het eerste begin vooruitgang hebben geboekt met reduceren.
*ACEA 2015
VOC - Volatile Organic Compounds

Design en Innovaties

Onze inspanningen om de milieubelasting van onze voertuigen te verminderen beginnen al in de designfase, door slim na te denken over de rijeigenschappen van een auto, en over de materialen die we gebruiken om de betreffende auto te maken.

Duurzaam design: Eco-VAS

Een goede strategie en het meten van de geboekte vooruitgang zijn essentieel om ons te helpen groenere en schonere voertuigen te maken. Om resultaten goed gestructureerd vast te leggen, ontwikkelden wij het Toyota Ecological Vehicle Assessment System, kortweg Eco-VAS.

Met behulp van Eco-VAS formuleren wij doelstellingen om al bij de eerste plannen voor de ontwikkeling van een nieuw model de belasting van het milieu te reduceren. Daartoe maken wij een Life Cycle Assessment (LCA) om in kaart te brengen in welke mate de betreffende auto het milieu belast, van design en productie tot gebruik voor de consument en de uiteindelijke recycling wanneer de auto aan het eind van zijn levenscyclus is gekomen.

Als een project van design en prototype tot productieversie evolueert, worden de milieuprestaties continu vergeleken met de doelstellingen die zijn vastgelegd in Eco-VAS. Deze zorgvuldige benadering heeft geresulteerd in de ontwikkeling van verschillende nieuwe materialen, zoals kunststoffen op basis van organisch materiaal en Toyota Super Olefin Polymer (TSOP), een op polypropyleen gebaseerde kunsthars met een hoge botsbestendigheid, die zeer geschikt is voor recycling en voor gebruik in combinatie met andere materialen.

We gebruiken TSOP veelvuldig voor zowel de interieurs als het exterieur van onze auto's, onder meer voor het instrumentarium, portierpanelen en zelfs bumpers. Door ons werk op dit gebied hebben we ook nieuwe, nuttige toepassingen voor gerecycled materiaal ontdekt.

 • Innovatieve kenmerken

  Het verlagen van het gewicht van een auto is een belangrijke manier om zowel het brandstofverbruik als de emissies te verlagen.

  Om hiervan optimaal te kunnen profiteren, kijken we al in de designfase naar mogelijkheden om gewicht te besparen. Ook wordt elk afzonderlijk onderdeel kritisch bekeken om te beoordelen of het lichter kan worden gemaakt, zonder dat dit de prestaties nadelig beïnvloedt.

  Het succes van onze nieuwe lichtgewicht designs is zichtbaar in onze Hybrid Synergy Drive aandrijflijn, die met elke nieuwe generatie compacter is geworden en in totaal 20% lichter is.

 • Voorbeeld van innovatief materiaalgebruik in de Prius II.
 • Slim design

  Onze designteams denken intensief na over de wijze waarop een auto wordt gebruikt, en in welke omgeving. Deze slimme benadering helpt ons om voertuigen te ontwikkelen die het milieu minder belasten, en brengt ons een stap dichter bij het ontwikkelen van de ultieme eco-auto.

  Een goed voorbeeld is de i-ROAD, een compact en elektrisch aangedreven voertuig zonder schadelijke emissies. De i-ROAD is met name geschikt voor het verminderen van de verkeersdruk in stedelijke omgevingen.

 • De Toyota i-ROAD wordt momenteel intensief getest in het Franse Grenoble.
 • Ecologische kunststof

  We hebben geëxperimenteerd met de ontwikkeling en het gebruik van kunststoffen op basis van organisch materiaal, in plaats van kunststoffen op oliebasis. We produceren deze CO2-neutrale bioplastics sinds 2003 op duurzame plantages, wat een belangrijke reductie oplevert in de CO2-uitstoot over de levenscyclus van een voertuig.

  We zijn de eerste fabrikant ter wereld die een manier heeft gedacht voor het spuitgieten van bioplastics, waardoor het mogelijk is geworden om het materiaal te gebruiken voor componenten als het instrumentarium van de Toyota Prius. Ook worden bioplastics gebruikt als geluidsisolerend materiaal, vloermatten en de bekleding van bagageruimtes.

 • Hert gebruik van ecologische kunststof neemt sinds 2003 toe.
 • Chemisch management

  Al lang voordat dit volgens Europese wetgeving verplicht werd, hebben wij stappen gezet om het milieu te ontzien. Zo hebben we het gebruik van zware metalen als lood*, cadmium en kwik sterk gereduceerd of zelfs volledig uitgebannen. Deze grondstoffen kunnen het milieu op langere termijn ernstig schaden wanneer ze niet op de juiste wijze worden verwerkt. Wij maken gebruik van loodvrije onderdelen en antiroestbehandelingen en gebruiken niet langer kwik in schakelaars en lichtunits. Ook vermijden we het gebruik van oplosmiddelen en laksoorten die schadelijke stoffen bevatten.

  We voldoen volledig aan REACH, de Europese wetgeving rond de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën, en werken met al onze businesspartners samen om er zeker van te zijn dat ook zij zich bewust zijn van hun plichten en verantwoordelijkheden. De activiteiten van REACH hebben hun weerslag op al onze bedrijfsactiviteiten, waaronder productie, onderdelen en accessoires. Het is onze bedoeling om een leidende rol te spelen op het gebied van veilige chemicaliën en om te voldoen aan regelgeving rond andere chemische stoffen. Eventuele vragen over REACH kunt u sturen aan: reach@toyota-europe.com

  *Met uitzondering van startaccu's, conform de uitzonderingen in Bijlage II van richtlijn 2000/53

 • Hert gebruik van ecologische kunststof neemt sinds 2003 toe.

Substances of Very High Concern (SVHCs) Information

Artikel 33 van de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) bepaalt dat klanten moeten worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in onze producten, om een veilig gebruik ervan te garanderen.

Bedrijfsvoering en logistiek

De milieuprestaties van onze bedrijfsvoering zijn voor ons even belangrijk als die van de auto's die we maken. Daarom zoeken we voortdurend naar manieren om het gebruik van grondstoffen, emissies en ons bedrijfsafval te reduceren.

Goed buurmanschap

We zijn een belangrijke fabrikant in Europa, met fabrieken in Engeland, Frankrijk, Tsjechië, Polen. Rusland, Turkije en Portugal. Hier worden zowel auto's als motoren en transmissies geproduceerd. In de regio's waar we actief zijn, vinden we goed buurmanschap van groot belang. Ook vinden we goed werkgeverschap belangrijk, naast het beschermen en verbeteren van het milieu en een actieve rol in de samenleving.

We zoeken voortdurend naar manieren om minder grondstoffen te gebruiken en om door ons geproduceerde broeikasgassen te verminderen. We maken bijvoorbeeld op verschillende manieren gebruik van zonne-energie en gebruiken voor de verwarming van onze kantoren en fabrieken duurzame biomassa als alternatief voor aardgas. Ook streven wij naar de meest efficiënte logistiek voor onderdelen en geproduceerde voertuigen, met transportmethodes die het milieu zo min mogelijk belasten.

Europese initiatieven

 • Ecologische kunststof

  De Toyota Motor Manufacturing fabriek in het Franse Valenciennes, waar de Yaris wordt geproduceerd, maakt gebruik van zonne-energie ter ondersteuning van de centrale verwarming. Voor de zuidelijke muur van de fabriek is een grote zonnecollector opgesteld, een wand van 410 m2 van geperforeerd metaal. Tussen beide wanden ontstaat een lege ruimte die wordt verwarmd door de zon. Met behulp van ventilatie en natuurlijke convectie wordt de opgewarmde lucht in het systeem geleid dat zorgt voor de verwarming van de plaatwerkerij, waar de carrosseriepanelen voor de auto's worden geperst.

 • Zonneparken

  Toyota Motor Manufacturing in Engeland heeft de CO2-emissies gereduceerd door voor de energievoorziening gebruik te maken van zonnepanelen. Op het terrein van de Burnaston fabriek is een van de grootste industriële zonneparken van Engeland ingericht. In het noorden van Wales beschikt de motorenfabriek over een iets kleiner zonnepark. Samen produceren de zonnepanelen bijna 7.250mW/h aan elektriciteit, wat jaarlijks voldoende is voor de productie van 7.000 auto's en 22.500 motoren.

 • Regenwater opvangen

  Water is kostbaar en de afgelopen jaren hebben we ons waterverbruik per geproduceerde auto fors weten te verlagen. In Valenciennes reduceren we ons waterverbruik door regenwater op te vangen in twee grote bassins op het fabrieksterrein. Deze bassins met een oppervlakte van respectievelijk 6.200m2 en 10.380m2 helpen ons om het gebruik van leidingwater in de fabriek tot nul te reduceren. Het succes van deze aanpak heeft voor Toyota Motor Manufacturing France een platina award opgeleverd in ons interne Global Environmental Award programma.

 • Verwarming op biomassa

  De fabriek in Valenciennes heeft de uitstoot van broeikasgassen verminderd door een van de gasboilers te vervangen door een verwarmingsketel die wordt gestookt op biomassa. Deze verwarmingsketen werd ontwikkeld in samenwerking met het energiebedrijf EDF Optimal Solutions, en is sinds maart 2015 in gebruik. Dankzij een totaal vermogen van 1.000 kW kan de ketel worden gebruikt om een constante temperatuur te bewaren op afdelingen waar carrosserieën worden behandeld.

 • Slimme verpakkingen

  De fabriek in Valenciennes heeft de uitstoot van broeikasgassen verminderd door een van de gasboilers te vervangen door een verwarmingsketel die wordt gestookt op biomassa. Deze verwarmingsketen werd ontwikkeld in samenwerking met het energiebedrijf EDF Optimal Solutions, en is sinds maart 2015 in gebruik. Dankzij een totaal vermogen van 1.000 kW kan de ketel worden gebruikt om een constante temperatuur te bewaren op afdelingen waar carrosserieën worden behandeld.

 • Slimme verpakkingen

  De fabriek in Valenciennes heeft de uitstoot van broeikasgassen verminderd door een van de gasboilers te vervangen door een verwarmingsketel die wordt gestookt op biomassa. Deze verwarmingsketen werd ontwikkeld in samenwerking met het energiebedrijf EDF Optimal Solutions, en is sinds maart 2015 in gebruik. Dankzij een totaal vermogen van 1.000 kW kan de ketel worden gebruikt om een constante temperatuur te bewaren op afdelingen waar carrosserieën worden behandeld.