1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Betere wereld
 4. Recycle

Recycling

Het voorkomen van afval in onze fabrieken
We zijn steeds beter en slimmer in recyclen. Dat vermindert de vraag naar grondstoffen en zorgt er voor dat we minder afval produceren.
 • We zien recycling als een belangrijk middel om te helpen het milieu te beschermen, omdat het de vraag naar natuurlijke grondstoffen vermindert. Door meer te recyclen produceren we bovendien minder afval waar geen nuttige bestemming voor is. We ontwerpen onze voertuigen met onderdelen en materialen die geschikt zijn voor hergebruik, of op een andere manier kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld als materiaal in andere productieprocessen of als alternatieve energiebron.

  Volgens Europese wetgeving zijn wij verplicht om onze voertuigen voor 85% recyclebaar en voor 95% herbruikbaar te maken. Toyota gaat echter nog een stap verder door dit proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. We maken bijvoorbeeld gebruik van initiatieven als gemarkeerde onderdelen en werken actief samen met gespecialiseerde partners om nog betere recyclingmethodes te ontwikkelen voor de voertuigen van de toekomst.

 • "Voordat je zegt dat je iets niet kunt, moet je het eerst proberen."

  Sakichi Toyoda, oprichter Toyota
Aan het eind van zijn levensduur wordt een auto met behulp van efficiënte recyclingmethodes zoveel mogelijk gerecycled, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen en hergebruikt.

Autorecycling

Al sinds de jaren '70, ver voordat er sprake was van een wettelijke verplichting, hebben we effectieve methodes ontwikkeld om onze voertuigen te recyclen. De huidige Europese richtlijn schrijft voor dat alle autofabrikanten verplicht zijn om hun voertuigen te recyclen wanneer deze het eind van hun levensduur bereiken, bijvoorbeeld door een ongeval of wanneer het niet langer economisch rendabel is om deze te repareren.

Vanwege de beroemde duurzame kwaliteit gebeurt dit bij modellen van Toyota of Lexus meestal pas op hoge leeftijd. Sinds 1 januari 2015 moet een afgedankte auto voor minimaal 85% worden gerecycled en voor minimaal 95% worden hergebruikt. Het recyclingproces maakt duidelijk welke onderdelen voor hergebruik in aanmerking komen, zoals de motor, accu, dynamo's en stuurinrichtingen. Vloeistoffen, gassen en andere materialen en onderdelen worden op een veilige manier opgeslagen, en voor zover mogelijk gerecycled. De metalen carrosserieën worden vaak geplat, waarna ze richting shredderbedrijf gaan.

Na dit proces worden verschillende soorten metaal voor hergebruik teruggewonnen, waarbij een relatief kleine hoeveelheid afval overblijft. Om verantwoorde recycling van auto's te stimuleren, hebben we over heel Europa demontagebedrijven ingericht, waar voertuigen van Lexus en Toyota voor recycling naartoe kunnen worden gebracht. U kunt hier de locatie van deze bedrijven in uw land vinden. Hier kunt u ook lezen hoe u uw auto kunt recyclen.

End of Life Vehicle (ELV) Recyclingproces
 • Gebruikte banden zijn een waardevolle grondstof voor de cementindustrie.
 • Doelstelling voor recycling en hergebruik van End of Life Vehicles conform Europese richtlijn 2000/53.
We doen voortdurend onderzoek naar nieuwe en betere recyclingmethodes. Dat doen we niet alleen voor de voertuigen die we op dit moment maken, maar ook voor de voertuigen die we in de toekomst op de markt zullen brengen.

De toekomst van recycling

Naarmate we nieuwe technologieën en materialen in onze auto's introduceren, moeten we er zeker van zijn dat deze even goed of beter recyclebaar zijn op het moment dat een auto het eind van zijn levenscyclus bereikt.

In antwoord op de groeiende verkopen van hybride modellen, hebben we in Japan al enkele nieuwe initiatieven opgezet, waaronder een recylingnetwerk voor afgedankte accu's. Hiermee spelen we in op een verwachte toekomstige groei van deze onderdelen. Ook ontwikkelden wij een recyclingsysteem specifiek voor hybride auto's, alsmede efficiënte methodes voor demontage van de magneten, die onder meer neodymium, dysprosium en andere zeldzame metalen bevatten. Deze initiatieven worden nu ook onderzocht voor de Europese markt. Op deze manier ontwikkelt Toyota ook op het gebied van recycling vooruitstrevende nieuwe technieken.

Toyota Hybride Recycling

Samen met Groupe Comet, een Belgisch autoshredderbedrijf, werken we aan een proefproject voor de verwerking van 150 prototypes van de Prius Plug-in Hybrid, afkomstig uit een pilot voor een leasebedrijf in Europa. Met deze proef wilden we de effectiviteit van het volledige recyclingproces meten. De kennis die we hiermee opdoen, kan ons helpen om ook in de toekomst te voldoen aan de eis van 95% recycling en hergebruik van afgedankte voertuigen.

 • Aftappen en demonteren

  De eerste stap in het recyclingproces is het aftappen van de vloeistoffen, zoals olie, remvloeistof en brandstof. Vervolgens worden andere potentieel gevaarlijke onderdelen verwijderd, zoals accu's en airbags. Daarna worden onderdelen verwijderd die geschikt zijn voor recycling, zoals de banden en een eventuele katalysator. De demontage gaat verder met het verwijderen van de hybride accu. In geval van de Prius Plug-in Hybrid gaat het om een lithium-ion accu, met dezelfde technologie als de accu van bijvoorbeeld een smartphone of laptop. De accu's gaan vervolgens naar onze partner Umicore, die zorgdraagt voor verdere verwerking.

 • Prius Plug-In testvoertuig wordt voorbereid op recycling.
 • Eenvoudiger demonteren

  Het is nuttig om voertuigen te maken die aan het eind van hun levenscyclus eenvoudig kunnen worden gedemonteerd. Dit verlaagt de totale CO2-emissies over de volledige levensduur van de auto en maakt bovendien het recyclen van waardevolle materialen efficiënter. Bij het ontwerpen van onze auto's houden we dan ook rekening met demontage en recycling, bijvoorbeeld door het aanbrengen van v-vormige naden in de carrosserie, om het verwijderen van carrosseriepanelen te vergemakkelijken.

  We markeren sommige onderdelen bovendien met een Easy to Dismantle logo, om aan te geven waar en hoe deze onderdelen uit elkaar moeten worden gehaald en hoe deze voor recycling moeten worden gesorteerd in de verschillende materiaalstromen. Informatie hierover is beschikbaar via het International Dismantling Information System (www.idis2.com).

 • Shredden

  De gestripte carrosserieën belanden in een pers en vervolgens in een shredder die ze tot kleine stukjes vermaalt. Het aldus verkregen materiaal kan daarna verder worden verwerkt om de verschillende metaalsoorten en niet-metalen, zoals glas en kunststof, te sorteren. Dit materiaal kan voor het grootste deel volledig worden hergebruikt voor verschillende industriële doeleinden. Zo hebben we voor ons Europese hoofdkantoor picknick-bankjes gemaakt van kunststof die is teruggewonnen uit onze voertuigen.

 • COMETSAMBRE metaalrecycling in Châtelet, België.
 • COMETTRAITEMENTS Post shredder locatie in Châtelet, België.
 • Post-shredder technologieën

  De shredderproef resulteerde in een recyclingpercentage van 91.2% voor materialen en een percentage voor hergebruik van in totaal 96,9%, inclusief terugwinning van energie. Deze resultaten laten zien dat de doelstelling van 95% recycling en hergebruik realistisch is, en bovendien ook is behaald. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij de goede recyclebaarheid van de Prius Plug-in Hybrid en de kwaliteit van de door Groupe Comet gebruikte technologieën en machines.

 • Met de gerecycelde kunststoffen uit de Prius Plug-in Hybrid testvoertuigen werden bankjes gemaakt voor ons hoofdkantoor in Brussel.
 • Onze shredderproef heeft geresulteerd in een totaal percentage van 96,9% recycling en hergebruik.
Onze hybride accu's zijn ontworpen om even lang mee te gaan als de totale levensduur van de auto. Wanneer het tijd wordt om te gaan recyclen, dan worden de accu's veilig en op milieuverantwoorde wijze verwerkt.
 • Hybride accu recycling

  We krijgen vaak de vraag of onze hybride accu's verwisseld moeten worden en of ze schadelijk zijn voor het milieu. Alle accu's die gebruikt worden in onze hybride auto's zijn ontworpen om even lang mee te gaan als de auto zelf. Dat is te danken aan slimme managementsystemen die ervoor zorgen dat de accu's jarenlang constante prestaties leveren.

  Wanneer de accu's aan het eind van hun levensduur komen, is er een inleverprogramma om er zeker van te zijn dat ze veilig en op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt. Op dit moment zamelen we via ons Europese dealernetwerk meer dan 90% van alle accu's in. Ons doel is echter om op termijn een inzamelingspercentage van 100% te realiseren.

 • Umicore Accurecycling, Hoboken, België.

Partners accurecycling

Wanneer de ingezamelde accu's niet geschikt zijn voor hergebruik, bijvoorbeeld als vervangende accu in een andere auto of als opslagmedium voor energie, dan werken we samen met twee ervaren en gecertificeerde partners die zorgdragen voor de recycling en verdere verwerking.

Het in Frankrijk gevestigde SNAM is verantwoordelijk voor de verwerking van onze nikkel-metaal hydride accu's die in de meeste van onze hybride voertuigen worden toegepast. Bij Umicore in België worden de lithium-ion accu's van de Prius+ en Prius Plug-in Hybrid verwerkt. Beide bedrijven maken gebruik van de nieuwste state-of-the-art technieken om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu.

 • Geeft de minimale recyclingprestatie per gewicht aan die gehaald moet worden voor industriële accu's.
Afval dat ontstaat tijdens onze productie wordt door ons zoveel mogelijk ingezameld en gerecycled, zonder schadelijke effecten voor het milieu.
 • Recycling tijdens de productie

  We zorgen ervoor dat afval dat ontstaat tijdens productiewerkzaamheden op de juiste wijze wordt ingezameld en verwerkt, zodat we schade aan het milieu voorkomen. Het gebruik van de juiste verwerkingsmethodes is hiervoor essentieel.

  In alles wat we bij Toyota doen, bewaken we de kwaliteit in de door ons gebruikte processen. Dit is niet alleen van toepassing op onze productielijnen, maar ook op de wijze waarop we omgaan met afval. Als afval kan worden gesorteerd op de plek waar het ontstaat, is het na verdere verwerking gemakkelijker om te recyclen.

Kunststoffen worden bijvoorbeeld op kleur en op materiaalsoort gesorteerd, zodat de medewerkers van onze afvalverwerker Green Metals het eenvoudig voor recycling kunnen doorsturen. Green Metals is een onderdeel van Toyota dat onze activiteiten op 21 locaties over de hele wereld ondersteunt met integraal afvalmanagement en door afval - metalen en niet-metalen - te sorteren, verwerken en verkopen.
 • Afvalwater uit onze lakstraat kan worden hergebruikt in cementfabrieken.
 • Fosfaat uit onze lakstraat kan worden hergebruikt in cementfabrieken.
 • Afvalstaal uit de plaatwerkerij van Toyota Motor Manufacturing France.
 • Geperst afvalstaal wordt verwerkt door een hijskraan met magneet. Toyota Motor Manufacturing France.