1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Betere wereld
 4. Recover

Terugwinning van energie

Het potentieel van het sloopproces maximaal benutten
Energie uit afval kan een belangrijke rol spelen in de energievoorziening voor onze moderne economie. Voor Toyota is dit echter de laatste optie. We streven ernaar dat grondstoffen voor onze productie en voertuigen zoveel mogelijk wordt teruggewonnen voordat we afval verbranden om de energie terug te winnen.

Het belang van afval-classificatie

 • We onderkennen dat een duidelijke classificatie van afval belangrijk is om inzicht te krijgen in de relatieve waarde van de verschillende methodes die we toepassen om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen. Hierin is preventie - geen energie of grondstoffen verbruiken - de beste optie, gevolgd door minimaliseren, hergebruik, recycling, terugwinning van energie en het storten van afval als de minst nuttige optie.

  Als we erin slagen om zoveel mogelijk te reduceren en materialen en grondstoffen hergebruiken en recyclen, blijft er slechts een beperkte hoeveelheid afval over om te verbranden met energieterugwinning of te storten.

 • "Hoe kun je je werk goed doen zonder je handen vies te maken?"

  Kiichiro Toyoda, oprichter Toyota Motor Corporation
 • Energie terugwinnen uit afgedankte auto's

  Nadat een auto is ontdaan van alle schadelijke stoffen en delen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled, gaat de carrosserie door een pers en een shredder. Daarbij worden metalen en kunststoffen van elkaar gescheiden, waarna het zogenoemde AST - Automotive Shredder Residue - overblijft.

  Hoewel dit bestaat uit een mix van glas, rubber, kunststoffen en zand, heeft dit restmateriaal altijd nog een bepaalde waarde. Door gebruik te maken van innovatieve Post Shredder Technology kunnen we zelfs de kleinste deeltjes van bepaalde grondstoffen terugwinnen. Na alles grondig te hebben gesorteerd, wordt het overblijvende materiaal verbrand om energie terug te winnen, of als laatst overblijvende optie, gestort.

 • ASR – Automotive Shredder Residue, wat overblijft na de shredder en eventuele post-shredding.

Terugwinnen in onze bedrijfsvoering

 • Uiteraard ontstaat er tijdens de productie van onze auto's enig afval. Daarom is het van belang om dit tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk afval te recyclen of hergebruiken.

  Bij het maken van onderdelen of voertuigen blijft er meestal restmateriaal of afval over, zoals metalen, kunststoffen, verf of water. We willen er zeker van zijn dat we alles zoveel mogelijk opvangen, zodat het kan worden hergebruikt, gerecycled of op een verantwoorde wijze kan worden weggegooid, zonder schadelijke gevolgen voor het milieu.
 • Tijdens elke fase in het productieproces stellen we alles in het werk om het ontstane afval zoveel mogelijk te compenseren en om restmateriaal waar mogelijk te hergebruiken of recyclen. We zorgen er altijd voor dat eventueel restmateriaal of afval zoveel mogelijk wordt verbrand, waarbij energie wordt teruggewonnen.