1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Betere wereld

Better Earth

Reduceren - De wereld om ons heen minder belasten
Bij Toyota zoeken we voortdurend naar manieren om de belasting van het milieu verder te verminderen. In dit Better Earth hoofdstuk kunt u lezen wat we reeds hebben bereikt, welke activiteiten we op dit moment ontplooien en welke plannen we hebben voor de toekomst, om er zeker te zijn van een gezonde harmonie tussen mensen, producten en natuur.
 • Continu verbeteren

  Het ontwikkelen van productiemethodes en voertuigen die het milieu minder belasten, is binnen Toyota al jaren een belangrijke prioriteit. Deze integrale benadering is gebaseerd op kernwoorden als Reduceren, Hergebruik en Recycling. Deze simpele woorden helpen ons om het design- en productieproces van onze voertuigen continu te verbeteren. Andere belangrijke doelen zijn het ontwikkelen van voertuigen met betere milieuprestaties en die aan het eind van hun levenscyclus beter recyclebaar zijn.

  Onze focus op hergebruik en recycling helpt ons om bewust om te gaan met waardevolle grondstoffen en onze CO2-emissies. Het helpt ons tevens bij de ontwikkeling van toekomstige modellen die nog schoner en zuiniger zijn, door het gebruik van innovatieve materialen en alternatieve aandrijflijnen. Deze benadering brengt ons dichter bij onze doelstelling van de ultieme eco-auto, die gedurende zijn gehele levenscyclus het milieu op geen enkele wijze belast.

 • Reduceren

  Door te blijven reduceren, belasten wij het milieu steeds minder. Dit heeft betrekking op alles wat we doen, van het ontwerpen van milieuvriendelijker auto's tot het ontwikkelen van een productieproces waarin wij minder grondstoffen verbruiken en minder vervuiling produceren.

 • Hergebruik

  Wat we niet kunnen reduceren, proberen we zoveel mogelijk te hergebruiken. Tijdens de levensfase van de auto kunnen veel onderdelen na revisie worden hergebruikt. Hetzelfde principe is van toepassing wanneer een voertuig wordt voorbereid op de sloop. Meestal beschikt een voertuig nog over talloze onderdelen die na revisie en schoonmaken geschikt zijn voor hergebruik. In ons productieproces hebben we een voorkeur voor hergebruik, in plaats van grondstoffen te verspillen, zoals water en andere restmaterialen die ontstaan tijdens de productie.

 • Recycling

  Door producten te recyclen, hoeven we minder grondstoffen en materialen te gebruiken om nieuwe producten te maken. Bij de productie van nieuwe auto's maken we dan ook gebruik van gerecyclede materialen. Ook zoeken we naar manieren om specifieke componenten uit onze voertuigen te recyclen, zoals onderdelen van onze hybride aandrijflijnen. Al in de designfase wordt rekening gehouden met de recyclebaarheid van onze voertuigen.

 • Terugwinnen

  Om afval tot een absoluut minimum te beperken, proberen we tijdens ons productieproces zoveel mogelijk te hergebruiken. Tevens werken wij samen met gespecialiseerde partners om een zo goed mogelijk recyclingproces voor onze voertuigen op te zetten. Zelfs het fijnste afval kan worden teruggewonnen voor hergebruik, bijvoorbeeld als alternatieve energiebron voor de industrie.