1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Beter leven
 4. Bio diversiteit

Biodiversiteit

Het beschermen van 's werelds ecosystemen
Het conserveren van de rijke diversiteit van het leven op aarde is een van de prioriteiten van Toyota. We investeren tijd en geld in het beschermen van onze prachtige flora en fauna. Van kleinschalige lokale projecten tot veelomvattende samenwerkingsverbanden die wereldwijd impact hebben en die helpen bij het beschermen en zelfs verbeteren van de ecosystemen op aarde.
 • Planten en industrie
 • Industrieterrein wordt bloeiend natuurreservaat!

  Waar gaat dit over?

  In de Engelse auto-industrie lopen we voorop met onze samenwerking met de Royal Botanic Gardens in Kew*, waarmee we het milieubeleid voor onze fabrieken in Engeland vormgeven en versterken. Door deze samenwerking veranderen onze productielocaties en kantoren in een duurzame habitat voor planten en dieren, als onderdeel van onze filosofie om te werken in harmonie met de natuur - Zie environmental Challenge #6.

  *Royal Botanic Gardens in Kew (UK) is een wereldberoemd kennisinstituut, dat internationaal geroemd wordt vanwege zijn rijke collectie en de wetenschappelijke kennis op gebied van plantendiversiteit en duurzame ontwikkeling, in Engeland en over de hele wereld.
 • Zoals wat bijvoorbeeld?

  De Burnaston fabriek van Toyota in Derbyshire. Het doel was om hier te laten zien hoe biodiversiteit op een industrieterrein kan worden gestimuleerd door gericht milieumanagement. Het project legt een groene basis voor de toekomst, zonder financiële consequenties voor de bedrijfsvoering.

 • Hoe is dat gerealiseerd?

  Een team uit Kew was betrokken bij de planmatige ontwikkeling van het gebied en bracht expertise in op gebied van tuincultuur, landherstel, kwaliteit van zaden en projectbegeleiding voor plaatselijke landschapsarchitecten en aannemers.

  Ook het Derbyshire Wildlife Trust was bij dit project betrokken. Medewerkers in Burnaston werden gestimuleerd om aan het project deel te nemen en om kennis te nemen van de filosofie achter alle veranderingen, en om mee te werken aan het beplanten van het terrein.

 • Biodiversiteit bevorderen bij Toyota Manufacturing in Burnaston (UK).
 • Wat is het resultaat?

  Het 2,35 miljoen m2 grote complex in Burnaston bevat een aantal hectares grasland, moerassen, bossen en heggen en biedt een onderkomen aan meer dan 400 verschillende soorten planten en dieren, waarvan meerdere beschermde soorten.

  Door de samenwerking met de experts uit Kew hebben we zelfs nog meer natuurlijke habitats gecreërd, met het voornemen om voor 2020 nog eens 230.000 m2 land aan te pakken.

 • Wat is de volgende stap?

  Experts uit Kew werken nu aan projecten voor biodiversiteit in België: ons Europese hoofdkantoor in Brussel, het technische centrum in Zaventem en ons logistieke hoofdkantoor in Diest.

  Deze en andere projecten laten duidelijk zien dat een fabrikant en een internationaal erkende onderzoeksorganisatie kunnen samenwerken aan een ecologisch rijke omgeving die een verbintenis heeft met de lokale omgeving en gemeenschap, zodat de gemeenschap in de toekomst in harmonie kan leven met de natuur.

 • Zaden opgeslagen in ijzige kou
 • Planten beschermen tegen uitsterven

  Hoe is dit mogelijk?

  Via het Millennium Seed Bank Partnership. Dit is een vooruitstrevend initiatief dat hoogwaardige zaden, van planten die met uitsterven worden bedreigd samenbrengt en droogt. Het project wordt geleid door de Royal Botanic Gardens in Kew, een vooraanstaande wetenschappelijke organisatie die internationaal faam geniet vanwege de imposante collectie van levende planten en een fantastisch herbarium. Daarnaast beschikt deze organisatie over een ongeëvenaarde expertise op gebied van plantendiversiteit, conservering en duurzame ontwikkeling, zowel in Engeland als in de rest van de wereld.

Op welke manier is Toyota hierbij betrokken?

Het Toyota Environmental Activities Grant Programma ondersteunt de ontwikkeling van het Millennium Seed Bank Partnership. Dankzij deze financiële ondersteuning kunnen nieuwe partners worden opgeleid in Brazilië en in andere delen van Zuid-Amerika. Ook worden er in Engeland trainingen georganiseerd voor nieuwe partners wereldwijd. Daarnaast worden met de steun van Toyota drie nieuwe machines aangeschaft voor het drogen van zaden, een essentieel stuk gereedschap voor de verzamelaars. Er zijn zelfs zaden afkomstig van planten op ons industrieterrein in Engeland opgeslagen in de Millenium Seed Bank!

Waarom is het belangrijk?

Voor de mensen in Kew is het project cruciaal voor het realiseren van hun ambitie om voor 2020 zaden van 25 procent van alle wilde planten op aarde te verzamelen en conserveren in de Millennium Seed Bank en andere opslaglocaties.

 • Kew Millennium Seed Bank - Wakehurst Place (UK).
 • Beverly Maynard, wetenschapper in Kew, legt zaden bij -20°C voorzichtig in de kluis van de Millennium Seed Bank.
 • Bloemen van Arabica koffie (Coffea arabica), in Ethiopië.
 • Ontdek het wonder der natuur
 • Els Leysen, Environmental Coordinator at Toyota Parts Centre Europe, Diest (Belgium).
 • Terug naar de natuur in België

  Wat is het?

  Het Toyota Parts Centre Europe (TPCE) in het Belgische Diest werkt langdurig samen met de Vlaamse natuurorganisatie Natuurpunt, aan het omvormen van het industrieterrein tot een natuurreservaat. Els Leysen, Milieucoördinator bij TPCE, legt het project uit.

Waar bestaat het project uit?

"Het begon een paar jaar geleden toen we op het terrein van TPCE een insectenhotel hadden gebouwd. Dat is een houten constructie waar insecten kunnen overwinteren en eieren kunnen leggen. De volgende stap was het aanleggen van een vijver. Prachtig om te zien hoe die wordt bezocht door libellen, kikkers en salamanders. 's Avonds scheren er vleermuizen over het water om insecten te vangen.

Er zijn bij verschillende gelegenheden projecten voor aanplant gerealiseerd, door medewerkers van TPCE en de lokale gemeenschap. Door bomen te planten maken we een natuurlijke afscheiding tussen ons industrieterrein en de omliggende weilanden. Daardoor kunnen dieren zich makkelijker van de ene naar de andere kant verplaatsen, alsof ons magazijn van 100.000 2e er helemaal niet staat.”

 • Wie was er nog meer bij betrokken?

  “Bij een aantal van deze projecten voor biodiversiteit werkt TPCE nauw samen met Groenwerk De Winning, een plaatselijke, sociale werkgever. Zij bouwden het insectenhotel en zorgen met hun expertise voor een geleidelijke transformatie van een betonnen en strak aangelegde omgeving naar een minder gecontroleerde biodiversiteit waar wilde bloemen gedijen.“

 • Ontdek het 'insectenhotel'

Hoe veranderde de omgeving?

“Invasieve uitheemse bomen zijn gekapt en vervangen door lokale soorten. Daarmee ontstaat een ideale leefomgeving voor vogels, insecten, konijnen, etc. Het gras wordt niet langer maandelijks gemaaid, maar slechts twee keer per jaar. Daardoor komen de weilanden met wilde bloemen beter tot bloei.”

 • Insectenhotels helpen om een traditioneel industrieterrein in het Belgische Diest te verduurzamen.
 • Insectenhotels bieden verschillende insecten meerdere mogelijkheden om nesten te bouwen.
 • Door minder vaak te maaien kan de natuur floreren.
 • Ons Parts Logistics Centre in dienst stimuleert actief biodiversiteit in samenwerking met plaatselijke natuurpunt organisaties.

Wat betekent dat voor de toekomst?

"We hebben plannen voor een insectentuin rond het insectenhotel. We hopen daarmee bijen en andere insecten aan te trekken en te voeden Voor bijen is zo'n plek belangrijk omdat bijen goede bestuivers zijn die van levensbelang zijn voor de voedselketen en de algemene biodiversiteit.


In de tuin kunnen werknemers tijdens hun pauze een frisse neus halen - mits het Belgische weer meewerkt. Speciaal voor dit doel wordt in de tuin een wandelpad aangelegd, zodat we allemaal kunnen genieten van de biodiversiteit in het landschap dat we hebben aangelegd.”

 • Hoor ik daar een geelgors zingen?

  “Ja! De geelgors is een kleine weidevogel die wordt bedreigd door de oprukkende landbouw. Na een interne verkiezing bij TPCE kreeg hij daarom de speciale status van 'goede buur’.

  De geelgors is de mascotte van de groep en er wordt dan ook goed voor het beestje gezorgd. Zo worden heggen en bossen zorgvuldig onderhouden om er voor te zorgen dat deze kleine vogel er een goed onderkomen vindt."

 • Op sommige plekken van ons logistieke centrum in Diest (België) kun je de geelgors horen zingen.
 • Behoud moerassen langs de Tisza rivier
 • “Oh give me a home where the buffalo roam”

  Waar gaat dit over?

  In de regio Tiszatarján in het noord-oosten van Hongarije heeft Toyota een project van het WWF financieel gesteund. Het gaat om een project voor het behoud van de uiterwaarden langs de Tisza rivier. Het doel is om bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke uiterwaarden in het gebied, met veel grasland en verschillende belangrijke diersoorten. Tegelijkertijd zorgt dit project voor meer bewustzijn van ecomanagement, terwijl de lokale gemeenschap profiteert van een nieuwe inkomstenbron in de vorm van het opwekken van bio-energie.

Wat is er zo bijzonder aan deze regio?

De Tisza rivier is een van de belangrijkste en kwetsbare waterwegen in Midden-Europa. Het gebied was vroeger een prachtige lappendeken van dun beboste uiterwaarden, grasland en bos. Een groot deel van het gebied is ondergebracht in een natuurpark, dat onder het Ramsar-verdrag* wordt beschermd als wetlands. In het voorjaar migreren dieren als zwarte ooievaars, zeearenden, de sakervalk, de Aziatische bever en tal van verschillende watervogels naar het gebied.

Door de snelle aanwas van invasieve plantensoorten als de Indigostruik is de oorspronkelijke begroeiing langs de rivier teruggedrongen. Met desastreuze gevolgen: een verlies in biodiversiteit, minder ruimte voor de rivier om buiten zijn oevers te treden, terwijl vogels en andere dieren minder plekken hebben voor nesten en andere onderkomens.

*Ramsar is de Conventie voor Wetlands, ook wel Ramsar Conventie genoemd. Dit internationale verdrag vormt de basis voor een nationaal programma en internationale samenwerking voor het conserveren en gebruiken van wetlands en omliggende gebieden.
 • Wat is er veranderd?

  Dankzij onze samenwerking met het WNF zijn deze invasieve planten opgeruimd om de uiterwaarden te herstellen. In het gebied zijn weer waterbuffels uitgezet en ook de begrazing door het Hongaarse Grijze Rund zorgt voor een grotere diversiteit aan dier- en plantsoorten.

  Semi-gecontroleerde begrazing zorgt in het wetland voor nieuwe biodiversiteit, zoals meer watervogels. Ook zijn er bevers uitgezet voor een grotere diversiteit in het wetland en voor nieuwe habitats in de uiterwaarden.

 • Semi-gecontroleerde begrazing die in het wetland zorgt voor nieuwe biodiversiteit
 • Waarom is het belangrijk?

  De combinatie van begrazing en het terugdringen van invasieve planten is een ideale manier om ecologische verbindingszones te creëren en om de biodiversiteit in wetlands en grasland te stimuleren. De veranderingen zorgen voor een divers landschap dat aantrekkelijker is voor ecotoerisme, wat kan zorgen voor extra inkomsten die de lokale gemeenschap minder economisch afhankelijk maken.

  Toyota heeft de lokale gemeenschap geholpen een plan voor watermanagement op te stellen. Het project kan in de gehele Karpatische regio worden toegepast, en ook in andere regio's waar de bevolking afhankelijk is van uiterwaarden.

 • Mensen weer aan het werk helpen. Deze mensen bundelen invasieve planten, die vervolgens worden gebruikt als energiebron.

Waarom doen we dit?

Toyota Motor Corporation kiest jaarlijks een aantal projecten die financiële steun ontvangen van het Toyota Environmental Activities Grant Programme. Dit programma werd in 2000 gelanceerd ter ere van de Global 500 Award die Toyota in dat jaar ontving van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties.

 • De orang-oetan is een andere bedreigde diersoort. (Foto van IUCN Photo Library David Sheppard)
 • “Sardientjes ... Belangrijker dan auto's!”

  Pardon? Heb ik dat goed verstaan?

  “Sardientjes ... Belangrijker dan auto's!” Dat zei Didier Leroy, Executive Vice President van TMC in zijn speech ter gelegenheid van onze samenwerking met de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Zou dat echt waar zijn? Wat bedoelde hij hiermee?

Waar gaat dit over?

Om bedreigde diersoorten tegen uitsterven te beschermen, is het belangrijk om te weten welke dieren er worden bedreigd, voordat we actie ondernemen. Dat is het idee achter de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN. Tot nu toe heeft de IUCN ongeveer 80.000 diersoorten in kaart gebracht. Het doel is om dit aantal in 2020 te hebben verdubbeld. Er worden maar liefst 23.000 diersoorten met uitsterven bedreigd.

 • Hoe is Toyota hierbij betrokken?

  Toyota is een vijfjarige samenwerking met IUCN aangegaan om de organisatie financieel te ondersteunen, zodat de organisatie haar doelstellingen kan behalen. De bijdrage van Toyota versterkt de belangrijke rol die de Rode Lijst heeft om milieubeleid vorm te geven en om te meten welke vooruitgang is geboekt tegen de teruglopende biodiversiteit. Ook draagt Toyota bij aan het bevorderen van bewustzijn over bedreigde diersoorten.

  De financiële ondersteuning vergroot de kennis over het gevaar op uitsterven van meer dan 28.000 diersoorten, waaronder veel dieren die een belangrijke voedingsbron zijn voor een groot deel van de wereldbevolking.

 • Left to right - Inger Andersen, IUCN Director General, Didier Leroy, TMC Executive Vice President and Dr Jane Smart, OBE, Global Director, IUCN.
 • Dit heeft dus ook betrekking op onze voedselvoorziening?

  Zeker. Deskundigen van IUCN hebben ervoor gekozen om een groot deel van de nieuwe financiering te spenderen aan onderzoek naar de populatie van planten en vissen die voor miljarden mensen een belangrijke voedingsbron zijn. Voorbeelden daarvan zijn wilde rijst en tarwe die cruciaal zijn voor een duurzame voedselvoorziening.

  Daarnaast worden ook verschillende vissoorten onderzocht, zoals sardines, wijting, schol en tong. Behalve dat deze vissoorten door miljarden mensen worden geconsumeerd, zorgen de visvangst en de verwerkende industrie wereldwijd naar schatting voor een miljoen banen.

Waarom doet Toyota dit?

We hebben meerdere redenen om de IUCN te steunen. De twee belangrijkste redenen lichten we hier toe. Om te beginnen hebben we intern bij Toyota een basis gelegd om milieuproblematiek aan te pakken, vanuit de gedachte dat onze bedrijfsvoering een bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. We willen een positieve bijdrage leveren, wat betekent dat we waarde voor de samenleving willen toevoegen en verder willen gaan dan alleen het verzorgen van schone mobiliteit.

Daarnaast vraagt de wijze waarop de IUCN werkt en informatie verzamelt om een gecoördineerde aanpak. Dat vormt tevens de basis voor de filosofie van Toyota. Ons bedrijf is in belangrijke mate gebaseerd op feiten en gedreven door data. We hebben zelfs een Japans woord voor het controleren van data: genchi genbutsu. Zonder de gegevens die IUCN verzamelt, zou het voor andere bedrijven, overheden en voor de samenleving onmogelijk zijn om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen.

“IUCN hoopt dat de visie en het leiderschap van Toyota andere bedrijven in de auto-industrie en in andere sectoren zal inspireren. Als het bedrijfsleven zou werken vanuit een gedeelde visie, kunnen we op termijn volledig in harmonie leven met de natuur. Dan zou de wereld er in 2050 heel anders uitzien!”

Jane Smart, Global Director van de Biodiversity Conservation Group van IUCN