1. Ontdek Toyota
 2. Milieu
 3. Beter leven
 4. Bewustzijn creëeren

Bewustzijn creëren

Wij stellen het milieu voorop in onze gedachten, ideeën en daden
Onze reis begint door te kijken naar de wereld om ons heen. Naar de schoonheid en heerlijkheid van de natuur, maar ook naar de kwetsbaarheid en de huidige crisis. Vervolgens vertalen we onze bevindingen naar slimme initiatieven om het hoofd te bieden aan uitdagingen op milieugebied. Ontdek een aantal activiteiten waarmee we de milieuproblematiek onder de aandacht brengen van onze medewerkers, lokale gemeenschappen en de wereld in het algemeen.
 • TPCSF - Toyota Parts Centre Zuid-Frankrijk in harmonie met de omgeving.
 • Juni - de groenste maand van het jaar!

  Wat is er voor Toyota zo bijzonder aan juni?

  Juni is de maand waarin Toyota er extra op toeziet dat milieudenken een tweede natuur wordt voor zijn medewerkers. Juni wordt bij ons dan ook de Groene Maand genoemd, een jaarlijks terugkerende periode waarin we ernaar streven onze inspanningen op milieugebied te verdubbelen. Het is zeer zeker geen nieuw initiatief: onze eerste Groene Maand was al in 1973!

Waarom juni?

Toen wij in 1973 de Groene Maand lanceerden, kozen we bewust voor de maand juni met het oog op de Wereldmilieudag van de VN (5 juni) en de Groene Week van de Europese Unie (EU), eind mei.

Waar bestaat het project uit?

In de Groene Maand organiseren we wereldwijd evenementen die onze activiteiten op milieugebied, zowel intern als extern, nog eens extra onder de aandacht brengen. Elk jaar kiezen we een ander thema, dat aansluit op een EU-thema of een onderwerp dat binnen de organisatie naar voren komt. Door de jaren heen heeft de Groene Maand aandacht besteed aan waterbesparing, energiereductie, luchtkwaliteit, de circulaire economie en biodiversiteit.

In juni 2016 hebben we de focus gelegd op het versterken van de boodschap rond onze Environmental Challenges 2050. De activiteiten liepen uiteen van interne displays waarop medewerkers konden laten zien hoe hun inzet het milieu ten goede komt, tot wedstrijden en externe presentaties. Met de Groene Maand zorgen we ervoor dat het milieu in de gedachten van onze medewerkers blijft, en dat ze de mogelijkheid hebben om hun zorgen hierover om te zetten in praktisch uitvoerbare projecten.

Wat is een voorbeeld van een Groene Maand initiatief?

Bijvoorbeeld bijenkorven op het terrein van het Toyota Parts Centre South of France (TPCSF). Bijen zijn van groot belang voor het bestuiven van bloemen en gewassen. Ze staan daarom symbool voor de ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit, maar tonen tegelijkertijd de broosheid van het milieu.

Vanuit TPCSF heeft een groep vrijwilligers enthousiast deelgenomen aan dit Groene Maand-project. Vorig jaar hebben ze twee bijenkorven geplaatst. Een plaatselijke imkervereniging deelde zijn kennis en vaardigheden met de vrijwilligers van Toyota om er zeker van te zijn dat de bijenkorven goed verzorgd worden.

Zelfs het gemeentehuis en de buren in omliggende gemeenten deden mee door niet langer fytosanitaire producten te gebruiken en minder vaak het gras te maaien. Op die manier zorgden ze ervoor dat er voor de bijen voldoende wilde bloemen waren om nectar uit te halen.

Een dankwoord is op zijn plaats voor leden van de imkervereniging en voor de vrijwilligers van TPCSF die vastberaden waren om van dit project een succes te maken.

Iedereen verheugde zich erop om in het voorjaar van 2017 de eerste honingoogst te kunnen proeven.

 • De medewerkers zijn goed beschermd om de bijen van dichtbij te kunnen bekijken.
 • Dit instrument is een beroker die feromonen maskeert. Bijen worden daardoor minder agressief, zodat imkers hun korven kunnen bezoeken.
 • De ramen verwijderen met een ontzegelvork.
 • De specialist wijst de koningin aan en legt omstanders uit hoe je haar kunt herkennen.
 • Syed Muhammad Abubakar - Jonge Milieujournalist van het Jaar voor SEC-Toyota.
 • De kracht van het woord

  Jongeren krijgen een stem

  Gezien het belang van milieujournalistiek als instrument voor milieubewustzijn en verandering sponsort Toyota de Young Environmental Journalist of the Year Award, een jaarlijkse onderscheiding voor jonge milieujournalisten, in samenwerking met de Singapore Environment Council, de milieuraad van Singapore.

 • De problematiek onder de aandacht brengen.

  De winnaar van 2015 was Syed Muhammad Abubakar, een freelance journalist uit Pakistan. Hij werd verkozen boven een aantal andere inspirerende kandidaten vanwege de creativiteit en flair waarmee hij belangrijke problemen onder de aandacht wist te brengen.

  Syed schreef indrukwekkende artikelen over onder andere klimaatverandering, wateropslag, de effecten van overstromingen en de uitdagingen voor de ecosystemen van onze planeet, met name waar dit Pakistan betreft.

 • Winnaars en sponsors van de Asian Environmental Journalism Awards 2015.
 • Een baken van hoop

  Syed Muhammad Abubakar gelooft stellig in het belang van eerlijke en accurate journalistiek om mensen bewuster te maken van het milieu: ‘Hoewel milieujournalistiek in Pakistan een lage prioriteit geniet, geloof ik stellig dat deze prijs als een baken van hoop zal dienen en de milieujournalistiek nieuwe impulsen zal geven.’

  Hij vervolgt: ‘Ik ben geroerd door de wetenschap dat Toyota en de Singapore Environment Council aandacht besteden aan deze problematiek die zo vaak opzijgeschoven wordt omdat andere nijpende economische vraagstukken voorrang krijgen.’

 • Syed Muhammad Abubakar, ontvangt tijdens de vierde Asian Environmental Journalism Awards de SEC/Toyota Young Environmental Journalist of the Year Award uit handen van Dr Amy Khor .
 • De wonderen van de natuur gezien door de ogen van kinderen (met dank aan ©Green-Schools Ireland)
 • Bebouwen, maar dan met planten

  Waarom investeren wij in planten?

  Planten spelen een cruciale rol in veel levenscycli op onze planeet. Ze zijn voor alle soorten essentieel als voedselbron en habitat. Zonder planten zou de samenleving zoals we die kennen ernstig bedreigd worden.

 • Waar gaat het om?

  Toyota streeft ernaar om onze kostbare leefomgeving te beschermen. We vinden het dan ook belangrijk om deze passie voor milieubehoud door te geven aan toekomstige generaties. In samenwerking met de Foundation for Environmental Education (FEE) en Kew zet Toyota zich in om het milieubewustzijn van kinderen te bevorderen door middel van de Great Plant Hunt.

  Dit lesprogramma legt de nadruk op biodiversiteit en vraagt bijzondere aandacht voor planten en de soorten die ermee verbonden zijn. Het maakt deel uit van het wereldwijde Eco-Schools initiatief om het milieubewustzijn onder jongeren te vergroten.

 • The Foundation for Environmental Education (FEE) is een onafhankelijke non-profit organisatie.

Wat doet Toyota in de praktijk?

Toyota financiert de vertaling en verspreiding van lesmateriaal voor kinderen op de lagere school. Het materiaal wordt vervolgens via het FEE-netwerk beschikbaar gesteld aan scholen.

 • Wat zijn de details?

  Het programma is in november 2015 van start gegaan. Momenteel zijn er 14 landen, 655 scholen, 6097 leerkrachten en 76.564 leerlingen bij betrokken, verspreid over heel Europa. De Grote Plantenjacht is een gratis lespakket waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7, of 8 de biodiversiteit rondom de school onderzoeken.

  De educatieve aspecten van het programma zijn gebaseerd op de onderwijsprincipes van de FEE en behelzen tal van praktische buitenactiviteiten. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze verzamelen & bestuderen natuurschatten en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten.
  Voor deelname in Nederland kunnen scholen hiervoor contact opnemen met Ecoschools via www.ecoschools.nlOpens in new window. Meer informatie vindt u in deze folderOpens in new window.

 • Syed Muhammad Abubakar, ontvangt tijdens de vierde Asian Environmental Journalism Awards de SEC/Toyota Young Environmental Journalist of the Year Award uit handen van Dr Amy Khor .