1. Let's move forward
 2. Schonere Aarde

Schonere aarde

Reduceren, hergebruiken, recyclen en terugwinnen
Bij Toyota zoeken we voortdurend naar manieren om het milieu minder te belasten en onze klanten toch maximale bewegingsvrijheid en duurzame vooruitgang te bieden. In dit hoofdstuk laten we zien wat we al hebben bereikt, welke activiteiten we ontplooien en welke toekomstplannen we hebben om een gezonde harmonie van mensen, producten en natuur te bereiken. Voor maximale bewegingsvrijheid en duurzame vooruitgang.
 • Integrale benadering

  Het ontwikkelen van productiemethoden en voertuigen die het milieu minder belasten, is voor Toyota al jaren een belangrijke prioriteit. Deze integrale benadering is gebaseerd op kernwoorden als ‘reduceren’, ‘hergebruiken’ en ‘ recyclen’. Op basis hiervan verbeteren we voortdurend het design- en productieproces van onze voertuigen.

  Onze andere belangrijke doelen zijn het ontwikkelen van voertuigen die betere milieuprestaties leveren – dus minder verbruiken en uitstoten – en die aan het eind van hun levenscyclus beter recyclebaar zijn.

Het is van belang dat al onze medewerkers beseffen wat er wordt verwacht, en dat we goed moeten samenwerken om onze milieudoelstellingen te halen. Daarom hanteren we naast de internationaal geldende wet- en regelgeving op het gebied van het milieu en ons eigen Toyota Earth Charter – het kader waarin wij met milieukwesties omgaan – ook de Toyota Environmental Policy – dat ons helpt bij het inrichten van een duurzaam milieubewuste bedrijfsvoering – en het Environmental Action Plan – waarin wij onze milieudoelstellingen vastleggen.

Door onze focus op hergebruik en recycling van materialen gaan we bewust om met waardevolle grondstoffen en CO2-emissie. Daardoor ontwikkelen we ook nieuwe modellen die nog schoner en zuiniger zijn, door het gebruik van innovatieve materialen en alternatieve aandrijflijnen. Die visie begon ooit met de Prius, leidde tot verschillende hybride modellen, onze volledig elektrische lichte bedrijfswagen, de Proace Electric, en onze waterstofauto, de Mirai.

Deze benadering brengt ons dichter bij ons doel om de ultieme eco-auto te ontwikkelen, die gedurende zijn gehele levenscyclus het milieu op geen enkele wijze belast. Die bijdraagt aan schonere lucht, zoals de Mirai. Die filter zelfs de lucht.

Hier leest u hoezeer Toyota de zorg voor het milieu serieus neemt. Het milieu is een belangrijke prioriteit in al onze activiteiten. We hanteren een vooruitstrevend milieubeleid, waarop onze (productie)methodieken en certificeringen zijn afgestemd. Want Toyota stelt alles in het werk om het milieu te beschermen en schone en veilige producten te maken en de kwaliteit van het leven te verbeteren.

 • Reduceren

  Duurzame vooruitgang en maximale bewegingsvrijheid. Daarvoor staat Toyota. Door te blijven reduceren, belasten wij het milieu steeds minder. Dit heeft betrekking op alles wat we doen, van het ontwerpen van milieuvriendelijker voertuigen tot het ontwikkelen van een productieproces waarin wij minder grondstoffen verbruiken en minder afval en vervuiling produceren.

 • Hergebruik

  Als we niet kunnen reduceren, proberen we materialen zo veel mogelijk te hergebruiken. Veel onderdelen kunnen na revisie worden hergebruikt, zowel van voertuigen die nog in gebruik zijn als van voertuigen die aan het einde van hun levenscyclus worden voorbereid op de sloop. Voertuigen bevatten talloze onderdelen die na revisie en schoonmaken geschikt zijn voor hergebruik. In ons productieproces hebben we een voorkeur voor hergebruik, in plaats van steeds nieuwe grondstoffen te gebruiken en te verspillen, zoals water en restmaterialen die ontstaan tijdens de productie.

 • Recycling

  Door producten te recyclen, hebben we minder grondstoffen en materialen nodig om nieuwe producten te maken. Bij de productie van nieuwe voertuigen maken we dan ook gebruik van gerecyclede materialen. Ook zoeken we naar manieren om specifieke componenten uit onze voertuigen te recyclen, zoals onderdelen van onze hybride aandrijflijnen. Al in de designfase houden we rekening met de recyclebaarheid van onze voertuigen.
  *ELV – End of Life Vehicle

 • Terugwinnen

  Om afval tot een absoluut minimum te beperken, proberen we tijdens ons productieproces zoveel mogelijk te hergebruiken. Tevens werken wij samen met gespecialiseerde partners om een zo goed mogelijk recyclingproces voor onze voertuigen op te zetten. Zelfs het fijnste afval kan worden teruggewonnen voor hergebruik, bijvoorbeeld als alternatieve energiebron voor de industrie.