1. Let's move forward
 2. Fijner Leven

Fijner leven

Een toekomst waarin de mens in harmonie samenleeft met de natuur
Bij Toyota zien we onszelf als méér dan een bedrijf dat veelzijdige mobiliteitsoplossingen biedt. We zijn bewoners van de aarde. Allemaal hebben we een verantwoordelijkheid om de planeet beter te maken. Om de lucht die wij inademen schoner te maken. Lees hoe wij meewerken aan een toekomst waarin de mens samenleeft in harmonie met de natuur.
 • Ons beleid is erop gericht te werken met zo weinig mogelijk impact op het milieu. We maken gebruik van elke beschikbare technologie om het milieu en economisch belang met elkaar in harmonie te brengen. Wij delen onze informatie met anderen en willen het milieubewustzijn bevorderen en ondersteunen sociale activiteiten die gericht zijn op de bescherming en het verbeteren van het milieu. Wij zoeken altijd naar nieuwe manieren om milieubewustzijn en acties voor het milieu te stimuleren. Wij streven naar een fijner leven voor iedereen.
 • Hier leest u hoezeer Toyota de zorg voor het milieu serieus neemt. Het milieu is een belangrijke prioriteit in al onze activiteiten. We hanteren een vooruitstrevend milieubeleid, waarop onze (productie)methodieken en certificeringen zijn afgestemd. Want Toyota stelt alles in het werk om het milieu te beschermen en schone en veilige producten te maken en de kwaliteit van het leven te verbeteren.

“We kunnen nooit succesvol zijn als we niet voorop blijven lopen met ons milieubeleid.”

Didier Leroy, TMC Executive Vice President

 • Bewustzijn creëren

  Om de wereld beter te maken voor onze kinderen, maken wij deze jonge doelgroep bewust van het belang van het milieu. Hieraan koppelen wij de ambitie om het milieubewustzijn onder onze medewerkers te bevorderen, en ook bij de mensen in de regio's waar we actief zijn.

  Hoe doen we dat? Om te beginnen hebben we ‘de Groene Maand’, een journalist uit Pakistan, planten en de Grote Plantenjacht. In dit hoofdstuk leest u hoe we deze verschillende elementen samenbrengen, met als doel het bevorderen van milieubewustzijn.

 • Biodiversiteit

  Het onderwerp biodiversiteit is de afgelopen jaren een van de speerpunten van Toyota geworden. We zijn betrokken bij veel kleinschalige, lokale initiatieven die samen een grote, positieve impact kunnen hebben. We stimuleren de integratie van onze bedrijfsvoering en die van onze businesspartners in alle regio's waar we vertegenwoordigd zijn. Ook leggen wij natuurlijke 'corridors' aan in de natuurlijke ecosystemen waarin we zelf actief zijn.

  We zijn trots om de resultaten van onze inspanningen te zien en te horen. Kwakende kikkers en vogels. Glibberige salamanders en statige libellen. Grazende herten en jagende roofvogels. In dit hoofdstuk leest u meer over deze prachtige dieren.

 • Denken aan de toekomst

  Gedurende het grootste deel van haar bestaan leefde de mensheid in harmonie samen met de natuur. Deze verbinding is in de huidige samenleving voor een deel verloren gegaan. De gevolgen daarvan, zoals het broeikaseffect, zijn desastreus. Daarom moeten we terug naar de basis. Als bedrijf moeten wij innoveren en nieuwe manieren vinden om enerzijds onze levensstandaard (economie) hoog te houden en om anderzijds de natuur (ecologie) zoveel mogelijk te herstellen en te beschermen.

  Op deze pagina kijken we naar de innovatieve stappen die Toyota zet om toekomstige generaties te bereiken. Dat zijn bijvoorbeeld initiatieven zoals zonnebloemen in Rwanda en gras op daken van kantoren, maar ook auto's die rijden op waterstof en op biologische brandstoffen! Zoals de innovatieve Toyota Mirai op waterstof. Die alleen maar schoon water uitstoot en de lucht zelfs filtert. Klik verder om deze voorbeelden te bekijken en om kennis te maken met vooruitstrevende milieuprojecten waar Toyota aan werkt.