1. Private lease
  2. Opzeggen

Private leasecontract opzeggen

Zo werkt het tussentijds beëindigen van uw private leasecontract
Bent u van plan om uw contract (voortijdig) te stoppen? Dat vinden wij natuurlijk heel jammer. Op weekdagen kunt u tussen 08:30 – 17:30 uur telefonisch contact met ons opnemen via: 0347-367 816. Op deze pagina leest u wat u moet doen als u het contract wilt opzeggen.

Opzegvergoeding berekenen

Wilt u uw private leasecontract voortijdig beëindigen? Dat kan. Zelfs al binnen het eerste jaar. U betaalt dan wel een opzegvergoeding. Deze wordt gebaseerd op de periode die u in de auto reed en de resterende periode van het contract. De vergoeding die u moet betalen, is nooit hoger dan het bedrag dat u zou betalen bij een overeenkomst met een kortere looptijd.

Rekenvoorbeeld

U heeft een private leasecontract van 48 maanden en uw maandbedrag is € 250,-. Als u uw contract in het eerste jaar opzegt, dient u alle maandtermijnen (12 termijnen) van dat contractjaar volledig te voldoen en 40% van de resterende maandtermijnen van het totale contract te betalen. Stel u beëindigd uw private leasecontract in de 6e maand (binnen het eerste contractjaar). U betaalt dan 6 × € 250,- = € 1.500,- én 40% van 36 × € 250,- = € 3.600,-. De opzegvergoeding bedraagt € 1.500,- + € 3.600,- = € 5.100,-. Lees voor meer info de algemene voorwaarden.

Heeft u vragen over de berekening van de opzegvergoeding? Of wilt u precies weten wat uw opzegvergoeding is? Neem dan contact met ons op, wij rekenen het exacte vergoedingsbedrag graag voor u uit.

Contractovername

Gedurende de looptijd van het leasecontract kan er natuurlijk iets in uw situatie veranderen. Uw woon-werksituatie wordt anders, er is gezinsuitbreiding op komst of u wilt bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek aanvragen. Mocht u het leasecontract voortijdig willen beëindigen, dan moet u rekening houden met opzegkosten. Deze kosten kunt u tot een minimum beperken door het contract te laten overnemen door bijvoorbeeld een familielid, kennis of collega.
Houd er wel rekening mee dat ook aan contractovername kosten zijn verbonden. Degene aan wie u het Private Leasecontract wilt overdragen, dient ook financieel gescreend te worden.

Kosteloos opzeggen bij ontslag of ongewenst inkomensverlies

Een leasecontract sluit u doorgaans voor een aantal jaar af. Maar natuurlijk kan er tussentijds altijd iets voorvallen waardoor u niet meer aan uw maandelijkse financiële verplichtingen kunt voldoen. Met Toyota Private Lease is het contract bij onverwachte persoonlijke omstandigheden dan ook kosteloos opzegbaar. Dit kan in de volgende gevallen:

  • Gedwongen ontslag;
  • Arbeidsongeschikt; 
  • Echtscheiding;
  • Ontbinding van geregistreerd partnerschap;
  • Overlijden.

Aan de hand van de gewijzigde situatie zullen wij beoordelen of het maandtarief, zoals afgesproken in het Private Leasecontract, niet meer kan worden betaald. Is dit het geval, dan stoppen wij het contract kosteloos.

Voor alle bovenstaande gevallen dient schriftelijk te worden aangetoond dat de situatie zich voordoet of heeft voorgedaan. Voor kosteloze beëindiging behoort verder aan alle verplichtingen te zijn voldaan en dient de auto correct te zijn ingeleverd. Eventuele schades en extra gereden kilometers dienen nog wel te worden betaald.

Toyota Private Flexlease: al na één jaar opzegbaar

Heeft u een Private Flexleasecontract afgesloten? Dan is deze al na één jaar kosteloos opzegbaar. Flexibel, toch? Wel verwachten wij van u dat u de auto correct inlevert. Eventuele schades en extra gereden kilometers worden in rekening gebracht. Op weekdagen kunt u tussen 08:30 – 17:30 uur bellen met de Toyota Financial Services via: 0347 – 367 816. Zij nemen uw verzoek netjes in behandeling.

FAQS

Ja, dat mag. Iedereen met een in Nederland geldig rijbewijs mag, indien u hiervoor toestemming geeft in de auto rijden. U blijft wel altijd verantwoordelijk voor de auto, ook als u hem uitleent. Dat geldt ook voor schades en bekeuringen die anderen met uw private lease auto maken.

Bij Toyota Financial Services betaalt u altijd één maandtermijn vooruit. Op de eerste factuur staat meestal ook een bedrag voor het aantal dagen die u in de maand van aflevering heeft gereden.

Voorbeeld: U haalt uw private leaseauto 25 januari op. U betaalt voor januari een deel van het maandbedrag, van 25 t/m 31 januari. Ook betaalt u direct voor de maand februari.

Alle volgende maandfacturen komen wel overeen met het maandbedrag op uw contract.

Ja, dat is mogelijk. Bij opzegging worden er wel extra kosten bij u in rekening gebracht.

Voortijdige beëindiging in 1e jaar
Bij voortijdige beëindiging tijdens het 1e jaar dient u alle maandtermijnen (12 termijnen) van dat jaar te voldoen, alsmede 40% van de resterende maandtermijnen van het totale contract.

Voorbeeld 
Uw contract heeft een looptijd van 48 maanden en het maandbedrag is € 250,-. Het contract wordt beëindigd in het eerste jaar, in de 6e maand. U betaalt dan 6 x € 250,- = € 1.500,- en 40 % van 36 x € 250,- = € 3.600,-. Dus: € 1.500,- + € 3.600,- = € 5.100,-.

Voortijdige beëindiging na 1e jaar 
De hoogte van de opzeggingsvergoeding bij het opzeggen van uw private leasecontract na het 1e jaar kan op 2 manieren worden berekend. Van de 2 berekeningswijzen betaalt u uiteraard altijd de laagste opzeggingsvergoeding. Na inlevering van uw leaseauto wordt het private leasecontract ontbonden. 

Berekeningswijze 1: 
De opzeggingsvergoeding is 40% van de resterende termijnen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Berekeningswijze 2: 
De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de totale maandtermijnen die u heeft betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, én de totale – hogere – maandtermijnen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de overeenkomst voor de kortere duur was aangegaan. De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggingsvergoeding die u dient te betalen. 

Hoe wordt de berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding nu in de praktijk gehanteerd? Via onderstaande voorbeelden maken wij u dat verder duidelijk.

Voorbeeld
Uw maandbedrag is € 200,- en uw contract heeft een looptijd van 36 maanden. U zegt uw contract op voor het begin van de 25e maand. 

Berekeningswijze 1: 
Zonder de opzegging zou u aan maandtermijnen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 2.400,- = € 960,-.

Berekeningswijze 2: 
Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van uw overeenkomst, € 250,- per maand. Het verschil in tarief dat u heeft betaald op basis van 36 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 50,- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt de verstreken looptijd van 24 maanden x € 50,- = € 1.200,-. 

In dit rekenvoorbeeld is de opzeggingsvergoeding berekend op Berekeningswijze 1 (€ 960,-) het laagst. Dit bedrag betaalt u ons. Wij ontbinden het contract zodra u de auto heeft ingeleverd.

Meer informatie over de rekenwijzen van de opzeggingsvergoeding vindt u terug in de Algemene voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden.

TIP! Toyota Private FlexLease: na 1 jaar opzegbaar
Toyota Private FlexLease biedt u alle voordelen van private lease. Daarnaast kan het leasecontract zonder opzeggingsvergoeding worden opgezegd vanaf 12 maanden nadat het leasecontract is ingegaan. Houd er wel rekening mee dat er een opzegtermijn van 2 maanden geldt.

Bij overlijden zorgen wij dat zaken snel en simpel worden afgehandeld. Uw nabestaanden kunnen het contract zonder extra kosten opzeggen of overnemen.

Als het contract ook op naam van uw partner staat, blijft uw partner gewoon in de auto rijden. Uiteraard kijken wij nog wel samen naar de financiële situatie. Mocht blijken dat de private leaseauto niet langer financieel haalbaar is, dan kan de auto worden ingeleverd en wordt het contract zonder extra kosten beëindigd.

Bij verlies van inkomen vragen wij om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0347 - 367 955 (geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur) of per e-mail directsales@toyotafs.nl. Samen bekijken we of we uw contract kunnen aanpassen, zodat het weer binnen uw budget past. In een aantal gevallen is het mogelijk om uw contract kosteloos op te zeggen.

Wij doen onze uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening of dat u vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Wij hopen dat u ons daarover informeert.

Klachten over onze financiële dienstverlening kunt u mailen naar klachten@toyotafs.nl. Ons uitgangspunt is dat u binnen 14 dagen een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Als deze termijn niet haalbaar is, informeren wij u daar tijdig over.

Bent u van mening dat wij onvoldoende aandacht besteden aan uw klacht, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. U kunt uw klacht binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Private Lease. De Geschillencommissie biedt de consument één loket voor al zijn of haar klachten over private lease en is opgericht om de consument zo goed mogelijk van dienst te zijn bij meningsverschillen met een leasemaatschappij of tussenpersoon.

Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Meer informatie kunt u vinden op www.keurmerkprivatelease.nl en www.degeschillencommissie.nl.

U kunt er ook voor kiezen om een rechter over het geschil te laten beslissen.

Heeft u een klacht over uw Toyota? Neem dan contact op met uw Toyota dealer.

Ja, vaak is het nog mogelijk uw private leasecontract te verlengen. U kunt een verlengingsvoorstel opvragen via: renewal@toyotafs.nl of per telefoon op: 0347-367816 (geopend van werkdagen van 8:30 tot 17:30). Vergeet niet uw huidige kilometerstand en de gewenste verlengingsperiode te vermelden.

U levert uw private leaseauto in bij de Toyota dealer waar u uw auto ook heeft opgehaald. Maak voor de definitieve inname een afspraak met Toyota Financial Services via 0347 - 367 953 (geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur) of wagenparkbeheer@toyotafs.nl.

De staat van de private leaseauto en de aanwezigheid van schades worden vastgelegd in een innamerapport, opgesteld door een onafhankelijk inspectiebedrijf. Wij snappen dat u de auto ook heeft gebruikt. Dus reguliere gebruikersschades zijn acceptabel. Hiervoor ontvangt u geen factuur.

Bij grotere schades die niet onder reguliere gebruikersschade vallen, geldt een eigen risico per schadegeval (€ 300,- bij cascoschade en € 90,- bij ruitvervanging) . Alle details over het innameproces vindt u terug in het innameprotocol.

Ja, dat kan. Bij interesse kunt u een e-mail sturen naar directsales@toyotafs.nl of bellen naar 0347-367955 om de overnameprijs op te vragen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Het kenteken
  • De huidige kilometerstand