1. Elektrisch rijden
  2. Waterstof elektrisch
  3. Feiten en fabels

Waterstof

Dit zijn de feiten en fabels
Waterstof is een veelbesproken onderwerp. Aan de ene kant handig, aan de andere kant brengt al deze informatie ook een risico met zich mee. Klopt alles wat er (online) wordt beweerd? Op deze pagina maken we onderscheid tussen feiten en fabels.
  • Waterstof tanken is vergelijkbaar met het tanken van benzine

    Feit. Tanken met een waterstofauto duurt zo’n 3 á 5 minuten. Het lijkt op het tanken van benzine, diesel en LPG. Waterstof tank je niet overal, maar bij speciale waterstoftankstations. Je vindt ze in de app H2.Live.

Waterstof is moeilijk en duur om te maken

Fabel. Het opwekken van waterstof is heel eenvoudig. Zo eenvoudig dat je het zelfs thuis kan doen.

De moeilijkheid zit ‘m in het volgende: waterstof is van nature geen relevante energiedrager. Als we op waterstof willen rijden, moet de energiedichtheid eerst worden vergroot. Dit doen we door de waterstof te comprimeren, dus onder druk te zetten. Dit gebeurt met maar liefst 700 bar. Hier zijn professionele machines voor nodig, waardoor het lastiger wordt om waterstof te maken die kan dienen als brandstof. Gelukkig is deze techniek wel steeds breder beschikbaar.

Waterstof is een nieuwe energiebron

Fabel. Waterstof wordt al jaren gebruikt als energiebron, al worden de technieken om waterstof toe te passen wel continu vernieuwd. De Toyota Mirai, onze eerste waterstofauto, komt alweer uit 2013. Sinds we waterstof tot 700 bar kunnen comprimeren, zien we dat waterstof steeds aantrekkelijker en bruikbaarder wordt. We kunnen zo in een beperkte ruimte veel energie opslaan.

Rijden op waterstof is niet veilig

Fabel. Net als iedere andere brandstof is waterstof niet geheel zonder risico’s. De Mirai is echter zo ontworpen dat de gevaren zo klein mogelijk zijn. Bovendien wordt er bij Toyota uitsluitend gewerkt door vakmensen en met gecertificeerd materiaal. Ook worden alle regels en veiligheidsvoorschriften nauwkeurig nageleefd. Dit alles maakt rijden op waterstof veilig.