Datalek Allianz

Treft ook Toyota-klanten met Toyota Pechhulp

Allianz heeft bekendgemaakt dat bij de verzekeraar een kluis met een deel van zijn back-up is gestolen. Deze back-upbestanden bevatten vooral oude gegevens, maar ook persoonsgevoelige informatie, zoals namen, adresgegevens (de zogeheten naw-gegevens) en kentekennummers.

Alleen personen met de juiste specifieke apparatuur en kennis kunnen toegang krijgen tot de gestolen gegevens. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat dit is gebeurd. Desondanks informeert Allianz alle betrokkenen.

Waarom is dit voor Toyota van belang?

Allianz Global Assistance voert de mobiliteitsgarantie/service van Toyota uit (Toyota Pechhulp). Toen de verzekeraar de diefstal van de kluis constateerde, was nog niet bekend of de persoonsgegevens van Toyota-klanten deel uitmaakten van de gestolen back-upbestanden.

Nader onderzoek wijst uit dat dit helaas wel het geval is. Daarom heeft Allianz alle betrokken Toyota-rijders per brief of mail geïnformeerd.

Bij Toyota vinden we het belangrijk om u op correcte wijze te informeren over de gestolen back-upbestanden. U bent immers onze gewaardeerde klant, ook al loopt de Toyota Pechhulp via Allianz. Voor vragen kunt u dan ook uiteraard altijd bij ons terecht.

Hebt u een vraag die de site of de Q&A niet beantwoordt, dan ontvangen wij deze graag op info@toyota.nl. Wij doen ons uiterste best uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Tot slot: wij vinden de privacy van onze klanten uitermate belangrijk en betreuren de huidige situatie enorm. We hebben uitvoerig contact met Allianz om er op toe te zien dat dergelijke incidenten in de toekomst worden voorkomen.

Vraag en antwoord data-lek Allianz (Toyota)

Bij een data-lek bij verzekeraar Allianz, onze partner voor Toyota Pechhulp, zijn ook persoonsgegevens van Toyota-klanten gestolen. De betrokken klanten zijn inmiddels door Allianz geïnformeerd.

Veelgestelde vragen beantwoordt Allianz op https://www.allianz-assistance.nl/over-ons/nieuws/update-gegevens.html. Voor alle overige vragen over dit onderwerp heeft Allianz een speciaal telefoonnummer: 0800 33 45 000.

Veelgestelde vragen

Waarom krijg ik een mail/brief van Allianz Global Assistance en niet van Toyota? Is dit spam?

Het is beslist geen spam, maar een informatieve mail/brief. U hebt Toyota Pechhulp die onze partner Allianz Global Assistance uitvoert. Omdat de diefstal een kluis van Allianz betreft, is de verzekeraar de partij die u volgens de wet moet informeren.

Waarom zijn mijn gegevens gedeeld met Allianz Global Assistance?

De mobiliteitsgarantie/service van Toyota (Toyota Pechhulp) voert Allianz Global Assistance uit. Deze Toyota-partner helpt u in geval van autopech. Om dat efficiënt en adequaat te kunnen doen, heeft Allianz enkele gegevens van u en uw Toyota nodig.

Waarom krijg ik nu pas persoonlijk bericht?

Medio september 2019 is het nieuws naar buiten gekomen. Verder onderzoek was nodig om te bepalen welke gegevens gestolen zijn. Inmiddels is duidelijk dat hierbij bepaalde gegevens van Toyota-klanten zitten. Vandaar dat we u nu informeren.

Ik wist niet dat mijn gegevens met Allianz Global Assistance werden gedeeld. Zonder mijn toestemming mogen jullie mijn gegevens toch niet met derden delen?

Organisaties mogen uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven als daar een goede reden voor is. Dat is hier het geval; zonder bepaalde gegevens van u kan Allianz geen goede service verlenen.

Daarbij houden we ons strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat wij alleen die gegevens delen die voor de uitvoering van de werkzaamheden van Alliance strikt noodzakelijk zijn.

Lees hier de privacyverklaring van Toyota

Met welke andere partijen hebben jullie nog meer mijn gegevens gedeeld?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit verschilt per persoon. We delen alleen die gegevens die voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden strikt noodzakelijk zijn dan wel bijdragen aan een nog betere dienstverlening voor u. We delen uw gegevens dus niet met organisaties die deze voor andere commerciële doeleinden gebruiken.

Waarom voert Toyota de pechhulp niet zelf uit? Dan hoeven er geen data te worden uitgewisseld en wordt de kans op een data-lek verkleind.

Zowel vanuit efficiëntie als vanuit kostenaspect werken wij met een externe partner voor pechhulp. Allianz Global Assistance werkt ook voor andere gerenommeerde automerken. Daardoor heeft Allianz een goede landelijke dekking en wordt u bij pech sneller geholpen.

Is Allianz Global Assistance een goede partner? Het data-lek geeft me weinig vertrouwen.

We garanderen u dat Allianz een goede partner is. De verzekeraar neemt de beveiliging van uw gegevens uiterst serieus. Helaas is diefstal niet altijd te voorkomen. Allianz heeft uw gegevens versleuteld opgeslagen. Uw gegevens zijn zonder de juiste sleutel niet voor derden leesbaar. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat de gegevens zijn ontsloten.

Wat doen jullie om mijn gegevens te beschermen?

Wij nemen uw privacy uiterst serieus en investeren veel tijd en geld om uw gegevens optimaal te waarborgen. In het geval van externe partners betekent dit dat we er op toezien dat de afspraken die we met hen maken ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Welke gegevens heeft Allianz Global Assistance van mij?

Dat is afhankelijk van of u van Toyota Pechhulp gebruik heeft gemaakt. Vanuit ons ontvangt Alliance enkel de gegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van de pechhulp. Dan hebben we het met name over adresgegevens (de zogeheten naw-gegevens) en het kenteken van uw Toyota. Wilt u exact weten welke gegevens Allianz heeft? Dan kunt u dit bij Allianz opvragen met het volgende online formulier: formulier inzage / verwijdering persoonsgegevens.