1. Toyota Rijders
 2. Multimedia & Connectivity
 3. MyToyota app
 4. More info

meer informatie

Find my car

 • Via de MyToyota App (of het MyToyota Portal) kunt u de laatste locatie van uw Toyota bekijken. Afhankelijk van uw model Toyota wordt de locatie opgehaald op basis van de actuele locatie, of het laatste datapunt van uw auto op het moment dat u de motor uitschakelde.
 • U kunt de parkeerlocatie van uw Toyota bekijken op een plattegrond, compleet met het adres van de locatie (indien beschikbaar) en het tijdstip waarop de auto daar werd geparkeerd. Via uw MyToyota account of andere daarvoor bedoelde apps (zoals Apple Maps en Google Maps) kunt u naar de parkeerlocatie van uw Toyota navigeren (route, afstand en tijdsduur worden getoond).
 • Is uw Toyota uitgerust met een toestel dat toegang tot en gebruik van internet mogelijk maakt, wordt de locatie van uw Toyota tijdens het rijden regelmatig doorgegeven, zodat u de actuele locatie van uw auto kunt delen met anderen. Hierbij kunt u zelf bepalen met wie u uw locatie wilt delen, en voor hoe lang.
   

Share to car

 • Is uw Toyota uitgerust met een geïntegreerd en connected navigatiesysteem, dan kunt u uw rit naar wens plannen met de MyToyota app, om deze vervolgens naar uw auto te sturen. U kunt een vertrektijd instellen, of een gewenste aankomsttijd. Bij het berekenen van de route houdt het systeem rekening met de verkeersomstandigheden op dat moment, om daar de reistijd op af te stemmen. U kunt zelf uw verstuurde ritten terugkijken, deze aanpassen en opnieuw naar uw Toyota sturen. Ook kunt u optioneel locaties of bezienswaardigheden toevoegen als tussenstop op uw route. Aanvullende informatie over de verbinding en bediening van uw geïntegreerde navigatiesysteem is te vinden in de gebruiksaanwijzing bij uw Toyota of via het MyToyota portal.
      

Car to door

 • Is uw Toyota uitgerust met een geïntegreerd en connected navigatiesysteem, dan zal de MyToyota app u voorstellen om u na het uitstappen te begeleiden naar het in het navigatiesysteem ingestelde adres. Deze dienst is gebaseerd op het verschil tussen de locatie van uw bestemming en die van de parkeerlocatie van uw Toyota. Om het anders te zeggen: was het niet mogelijk om uw Toyota dichtbij de in het navigatiesysteem ingevoerde bestemming te parkeren, dan kunt u de navigatie via de MyToyota app gebruiken om het laatste stukje naar uw bestemming te voet af te leggen. U kunt de navigatie eventueel ook hervatten met andere applicaties, waarbij de locatie van uw eindbestemming en die van uw Toyota worden doorgestuurd. Aanvullende informatie over de verbinding en bediening van uw geïntegreerde navigatiesysteem is te vinden in de gebruiksaanwijzing bij uw Toyota of via het MyToyota portal.
   

Analyse rijgegevens

 • Via de MyToyota app (of het MyToyota portal) kunt u gegevens raadplegen over uw rijstijl op basis van geografische data, G-sensoren, kilometrage en brandstofverbruik. Deze gegevens zijn per afzonderlijke rit beschikbaar. U kunt elke rit aanmerken als privé of zakelijk en rapporten opstellen waarin u opvallende gebeurtenissen kunt bekijken, zoals hard remmen en snel accelereren. Daarbij worden ook tijdstip en locatie weergegeven.
   

Reminder onderhoud

 • Op basis van de tellerstand van uw Toyota informeren wij u tijdig over aankomende service- en onderhoudsbeurten. Deze reminders worden verzonden in het land waar u uw abonnement heeft afgesloten, beschikbaarheid en nauwkeurigheid van deze dienst kunnen per land of regio verschillen. Zodra u een reminder heeft, kunt u een afspraak inplannen bij de Toyota-dealer van uw keuze. Wij raden u aan om uw Toyota-dealer te registreren in uw MyToyota Account. Mist u onze eerste reminder, dan kunnen we u altijd nog een tweede reminder sturen.
 • U blijft zelf verantwoordelijk om uw Toyota tijdig aan te bieden voor een service- en onderhoudsbeurt op de voorgeschreven intervallen. Het feit dat wij deze dienst aanbieden en u reminders sturen, vrijwaart u niet van deze verantwoordelijkheid.
   

Accu guard

 • Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, toont de MyToyota app de laadstatus van de 12V startaccu. Komt de lading van de accu beneden een bepaald niveau waardoor uw Toyota mogelijk niet start, dan ontvangt u een waarschuwing via de MyToyota app. 
   

Noodhulp

 • Deze dienst is afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust. Is deze dienst beschikbaar voor uw Toyota, dan zullen bepaalde sensoren die verbonden zijn met het connected toestel in uw auto, een eventuele botsing registreren. Komt de kracht van de aanrijding boven een bepaald niveau, dan ontvangen wij daarvan een melding. Deze 'crash'-gerelateerde informatie kan worden gedeeld met het plaatselijke bedrijf dat noodhulp verleent, en dat in geval van nood contact met u opneemt om assistentie te verlenen. Dit alles is afhankelijk van de aard van de gegevens en de ernst van de aanrijding, en gebaseerd op het beleid van het bedrijf dat u noodhulp kan bieden. Het contact met u verloopt via de persoonlijke gegevens die toegankelijk zijn via uw MyToyota Account. Er kan tevens contact worden opgenomen met contactpersonen - indien aanwezig - in uw MyToyota Account. Kan de noodhulpdienst u niet bereiken (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om te antwoorden) en ook uw vermelde contactpersonen dan kan het bedrijf eventuele hulpdiensten of politie-assistentie inschakelen. Ook dit is afhankelijk van de ernst van de aanrijding en het beleid van het bedrijf in kwestie. U en uw contactpersonen hebben altijd de mogelijkheid om de aangeboden noodhulp te accepteren of te weigeren.
 • Wij geven geen garantie voor de beschikbaarheid en kwaliteit van enige vorm van noodhulp die we in voorkomende gevallen aan u verlenen. TME noch het betreffende bedrijf dat noodhulp verleent kan aansprakelijk worden gesteld voor het achterwege blijven van noodhulp of politie-assistentie, of eventueel opgetreden vertragingen en vergissingen in deze. 
 • Opmerking: zodra u in de MyToyota app en//of MyToyota account de 'Privacy' modus inschakelt (waarmee wij niet langer de geografische locatie van uw Toyota kunnen volgen), kunnen wij in geval van een aanrijding niet uw Toyota lokaliseren. De noodhulpfunctie werkt in dat geval niet (kijkt u voor meer informatie over de Privacy modus in de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van onze Connected Services).
 • Onder bepaalde omstandigheden zal de verplichte belfunctie voor noodgevallen worden geactiveerd. Wanneer bij een aanrijding een of meerdere airbags worden geactiveerd, dan schakelt uw Toyota automatisch de noodhulpdiensten in, in het land waar uw Toyota zich op dat moment bevindt. Dit is bepaald in de EU-richtlijn over e-Call (richtlijn (EU) 2015/758 van het Europese parlement van 29 April 2015) of het plaatselijk van toepassing zijnde equivalent buiten de EU, indien van toepassing.
   

Waarschuwingslampjes

 • Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, kan de MyToyota app u waarschuwen wanneer specifieke waarschuwingssignalen in het dashboard van uw Toyota verschijnen. Deze signalen komen overeen, maar dienen niet ter vervanging van de waarschuwingslampjes in het dashboard of instrumentarium van uw Toyota. Als bestuurder blijft u er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor om handelend op te treden wanneer er een waarschuwingslampje in uw Toyota gaat branden.
 • Deze waarschuwingssignalen worden doorgestuurd naar het Toyota-netwerk om u te ondersteunen wanneer eventueel een reparatie noodzakelijk is. Omdat u toestemming geeft aan Toyota en de MyToyota app, kunt u zelf bepalen of er al dan niet contact met u wordt opgenomen. Toyota en het Toyota-netwerk garanderen niet dat er bij een brandend waarschuwingslampje proactief contact met u wordt gezocht, aangezien deze dienst sterk afhankelijk is van uw regio, beschikbaarheid en dekking. Volg bij een brandend waarschuwingslampje altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing van uw auto.
   

Brandstofniveau

 • Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, toont de MyToyota app het brandstofniveau in de tank van uw Toyota. De resterende brandstofvoorraad wordt weergegeven als percentage van de totale, maximale tankinhoud. Het aangegeven brandstofniveau is gebaseerd op de laatst verzonden data van de brandstofsensor op het moment dat u voor het laatst de motor van uw Toyota uitschakelde. Daardoor kan er een klein verschil optreden tussen de in de MyToyota app weergegeven brandstofvoorraad en de resterende brandstof zoals die wordt aangegeven in het instrumentarium van uw Toyota. Ook kunnen er marginale verschillen optreden als gevolg van de locatie waar uw Toyota geparkeerd staat (buitentemperatuur, hellinggraad, etc...). Kijk daarom altijd naar de brandstofmeter in het instrumentarium van uw Toyota. Toyota is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie in de MyToyota app. 
   

Hybride coaching 

 • Met deze dienst kunt u via de MyToyota app gegevens over uw hybride rijprestaties raadplegen, op basis vaneen aantal belangrijke hybride criteria (tijdsduur EV-modus en hybride rijdersscore).
 • Deze gegevens zijn per rit beschikbaar. Voor elke rit wordt vastgelegd hoe vaak u gebruikmaakt van de EV-modus, ook uw gedrag bij accelereren, remmen en rijden met constante snelheid is inzichtelijk. Deze informatie wordt gekoppeld aan een coachingfunctie die u helpt uw brandstofverbruik verder te verlagen. Ook kunt u de gecombineerde data van al uw ritten raadplegen, om inzichtelijk te maken hoe uw hybride rijprestaties gaandeweg evolueren.
   

Remote functies

Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, toont de MyToyota app de status van de batterij en de resterende actieradius van uw plug-in hybride of volledig elektrische auto.

De resterende actieradius wordt weergegeven in kilometers, maar kan afwijken van de in de auto weergegeven actieradius. Ga altijd uit van de batterijstatus zoals deze wordt weergegeven in het instrumentarium van uw Toyota. 

Toyota aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste of incomplete informatie in de MyToyota app. Met deze dienst kunt u ook op afstand een laadsessie voor uw auto plannen.

Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, kunt u via de MyToyota app op afstand het interieur voorverwarmen of koelen. Afhankelijk van het model van uw Toyota kunt u ook een gewenste temperatuur instellen, de voorruit of achterruit ontdooien en één of meerdere schema's instellen voor het verwarmen of koelen van uw auto.

Let er bij gebruik van Remote services op dat:

 • de auto volledig stilstaat en dat u controleert of het omliggende gebied veilig is. Zorg ervoor dat zich geen mensen of dieren in de auto bevinden.
 • u het systeem niet gebruikt wanneer de motorkap open staat of wanneer de auto inpandig en zonder ventilatie geparkeerd staat.
 • u deze dienst alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk is. Houd respect voor het milieu en probeer hard geluid en luchtvervuiling tot een minimum te beperken.
 • Neem altijd de plaatselijk geldende wetgeving in acht wanneer deze het gebruik van deze diensten in uw regio verbiedt (in sommige regio's is deze dienst bijvoorbeeld alleen voorbehouden aan elektrische auto's, of van toepassing op een eigen weg).

Status auto

Via de MyToyota app kunt u op elk moment de status van uw auto checken. Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, toont de MyToyota app de status van onder meer de portieren van uw auto, het schuifdak, de achterklep, verlichting en de Smart Key, wanneer deze in de auto is achtergebleven.

Vier minuten na het uitschakelen van de motor kunt u een push-bericht ontvangen. Dit bericht is bedoeld om u te informeren wanneer er afwijkende punten zijn in relatie tot de status van uw auto (hiervoor dient u de functie voor pushberichten op uw smartphone in te schakelen). U kunt een of meer van de volgende berichten ontvangen:

 • Ramen open (een of meerdere portierramen staan nog open)
 • Portieren onvergrendeld (wanneer een of meerdere portieren niet zijn afgesloten)
 • Schuifdak open (wanneer het schuifdak nog open staat)
 • Verlichting aan (wanneer de koplampen of achterlichten nog branden)
   

Afsluiten/ontgrendelen

Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, kunt u via de MyToyota app eenvoudig op afstand de portieren afsluiten of ontgrendelen.

Let erop dat u de auto niet kunt afsluiten wanneer:

 • een of meerdere portieren open staan
 • de Smart Key in de auto is achtergebleven
 • het alarm is ingesteld
 • de auto was afgesloten met een sleutel

In al deze gevallen wordt de vergrendelingsknop gedeactiveerd.

Wanneer u gebruikmaakt van de vergrendelingsfunctie, let u er dan op dat er geen kinderen, kwetsbare mensen of dieren zonder toezicht in de auto achterblijven. Dit is gevaarlijk met oog op een zonnesteek, uitdroging of onderkoeling, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs overlijden. Toyota aanvaardt bij een afgesloten voertuig geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van materiële zaken, schade of ongevallen. Het risico en de aansprakelijkheid voor het afsluiten van de auto zijn voor de gebruiker.

Wees u er bij gebruik van de ontgrendelingsfunctie van bewust dat dit eventueel kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot de auto. Toyota aanvaardt bij een niet-afgesloten voertuig geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van materiële zaken, schade of ongevallen. Het risico en de aansprakelijkheid voor het ontgrendelen van de auto zijn voor de gebruiker.
 

Spot my car

Afhankelijk van het connected toestel waarmee uw Toyota is uitgerust, beschikt u over een handige manier om uw auto op een drukke parkeerplaats te vinden. Maak gebruik van de Car Spotter functie om op afstand de alarmlichten in te schakelen. Daarmee worden de alarmlichten gedurende 30 seconden ingeschakeld, zodat u uw auto kunt vonden. Na 30 seconden kunt u de alarmlichten opnieuw activeren.