Toyota en DIFFER gaan waterstof uit lucht produceren

Eerste prototype succesvol getest

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: je brengt een speciaal apparaat in contact met lucht en zonlicht en het produceert gratis brandstof. Toch is dit het basisidee van DIFFER (Dutch Institute For Fundemental Energy Research) en Toyota Motor Europe (TME). De twee willen samen een systeem ontwikkelen dat waterdamp absorbeert en met behulp van zonne-energie omzet in waterstof en zuurstof.

Om de uitstoot van broeikasgas en de afhankelijkheid van fossiele brandstof te verminderen, sloegen de twee partijen de handen ineen. Samen doen zij onderzoek naar duurzame brandstoffen, zoals waterstof dat gebruikt kan worden om zonne-energie op te slaan. Als waterstof met zuurstof gecombineerd wordt, ontstaat er elektrische energie en schoon water.

/
/
Prototype werkt op vloeibaar water

Een haalbaarheidsstudie wijst uit dat de technologie echt werkt. De onderzoekers ontwikkelden een nieuw type cel die in staat is om water uit omgevingslucht op te vangen en onder invloed van zonlicht waterstof te produceren. Het eerste prototype haalde meteen al 60 tot 70 procent van de hoeveelheid waterstof die je kunt maken uit vloeibaar water.

/
Geïnspireerd door Toyota Mirai

"Met ons pionierswerk aan de eerste in massa geproduceerde sedan op waterstof, de Toyota Mirai, draagt Toyota actief bij aan manieren om waterstof te produceren zonder fossiele brandstoffen", zegt Isotta Cerri van Toyota Motor Europe, General Manager, Advanced Material Research. "Dat past binnen de Toyota Environmental Challenge 2050, waarin we mikken op nul CO2-uitstoot tijdens alle levensfases van onze voertuigen. Waterstof uit duurzame bron helpt aanzienlijk om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.”

Groot genoeg voor waterstofauto

Het succes van het eerste prototype smaakt naar meer en Toyota en DIFFER werken hard aan het verbeteren van het systeem. Het oorspronkelijke prototype werkte alleen met UV-licht, dat slechts vijf procent uitmaakt van al het zonlicht dat de aarde bereikt. In de toekomst moet het systeem groot genoeg zijn om een waterstofauto, zoals de Toyota Mirai, van brandstof te voorzien.

/

Lees meer

James May koopt nieuwe Toyota Mirai! James May koopt nieuwe Toyota Mirai! "Het is magic power", aldus May 5 Toyota's Mirai voor Gasunie 5 Toyota's Mirai voor Gasunie Waterstof-elektrische lease auto voor vijf medewerkers Toyota-Caetano bussen naar Nederland Toyota-Caetano bussen naar Nederland Louwman Group eerste distributeur in Europa President-directeur Shell Nederland, kiest weer voor Toyota Mirai President-directeur Shell Nederland, kiest weer voor Toyota Mirai Marjan van Loon gebruikt waterstof-elektrische auto niet alleen als dienstauto, maar ook als uithangbord voor waterstof