Yaris GRMN

Reserveringsvoorwaarden

De YARIS GRM wordt in beperkte oplage geproduceerd en is vanaf 27 juli 2017 te koop. Voor meer informatie en vragen over de YARIS GRMN de kunt u zich tot uw officiële Toyota dealer wenden.

De prijzen op de Toyota website voor de YARIS GRMN zijn adviesprijzen. De daadwerkelijk te betalen prijs voor een YARIS GRMN wordt bepaald door uw officiële Toyota dealer en hangt onder meer af van de voorwaarden van een eventuele koop.

De YARIS GRMN is een (wereldwijde) limited edition. Per land wordt een maximum aantal YARIS GRMN door de fabrikant Toyota ter beschikking gesteld voor verkoop. Daarom wordt een reserveringslijst én een te betalen reserveringsvergoeding van € 1.000,- gehanteerd voor geïnteresseerden.

De reserveringslijst wordt gebruikt door de fabrikant in Japan en Louwman & Parqui B.V., de importeur in Nederland, om het productie-, en bestelproces van de unieke, in beperkte oplage geproduceerde YARIS GRMN goed te kunnen beheersen. De reserveringslijst registreert uw interesse en intentie om een YARIS GRMN te kopen.

Onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven, kunt u uw interesse in om een YARIS GRMN bevestigen middels een betaalde reservering. Met deze reservering wordt u op de reserveringslijst gezet voor de YARIS GRMN.

 1. Persoonlijke reservering en maximum aantal reserveringen
  Uw reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar. Per persoon wordt slechts één reservering conform deze voorwaarden voor de YARIS GRMN geaccepteerd.
   
 2. Verplichte procedure
  Voor de reservering en de mogelijkheid tot koop van een YARIS GRMN dient u vooraf een verplichte procedure te volgen. Indien u deze procedure niet volledig, inclusief betaling, heeft gevolgd, kunt u geen YARIS GRMN kopen.

  U heeft de mogelijkheid een reservering te plaatsen conform deze voorwaarden vanaf 27 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017. Reserveringen worden geaccepteerd op basis van het beginsel van "wie het eerst komt, het eerst maalt".

  Na 31 oktober 2017 of zodra alle voor Nederland ter beschikking gestelde YARIS GRMN zijn gereserveerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet, zijn er geen reserveringen meer mogelijk.

  U kunt dan nog wel op een wachtlijst geplaatst worden, zoals beschreven in artikel 8 van deze voorwaarden.
   
 3. Reserveringsvergoeding:
  Om in aanmerking te komen voor de reserveringslijst voor de YARIS GRMN, dient u een reserveringsvergoeding van € 1.000,- (één duizend euro) te betalen op de wijze zoals hieronder uiteengezet.

  De betaling van de reserveringsvergoeding dient te geschieden via creditcard of betaling via paypal. Een andere betalingsmethode is niet mogelijk.

  Na ontvangst van uw betaling van de reserveringsvergoeding wordt uw naam op de reserveringslijst voor een YARIS GRMN geplaatst en ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw betaling en dat uw naam is geplaatst op de reserveringslijst.

  U betaalt de reserveringsvergoeding aan Toyota Motor Europe NV/SA.

  De reserveringsvergoeding wordt dus niet verrekend met een eventuele aanbetaling of betaling voor de koop van een YARIS GRMN bij een officiële Toyota Dealer. De reserveringsvergoeding wordt in de situaties als beschreven in artikel 5 aan u terugbetaald middels bankoverschrijving of creditering via uw creditcardmaatschappij.
   
 4. De reservering, geldigheid van de reservering en koop in de reserveringsperiode:
  Indien u de reserveringsvergoeding heeft betaald, kunt u een YARIS GRMN bestellen en kopen bij een officiële Toyota Dealer binnen de reserveringsperiode zoals hieronder gedefinieerd.

  De reservering zelf en/of het betalen van de reserveringsvergoeding vormen géén koopovereenkomst van een YARIS GRMN noch behelst dit enige verplichting voor Louwman & Parqui B.V. of een officiële Toyota dealer om u een YARIS GRMN te leveren of te verkopen.

  Uitsluitend een koopovereenkomst tussen u en een officiële Toyota dealer is bindend. De (voorwaarden van) de koopovereenkomst, waaronder de verwachte leverdatum, zullen tussen u en een officiële Toyota dealer worden overeengekomen.

  Uw reservering blijft geldig tot 90 (negentig) dagen na ontvangst van de reserveringsvergoeding door Toyota Motor Europe NV/SA.

  Indien u een YARIS GRMN wenst te kopen, dient u zich binnen deze periode van 90 (negentig) dagen tot een officiële Toyota dealer te wenden om een offerte te vragen en dient u de koopovereenkomst te sluiten.

  Na het verstrijken van de periode van 90 dagen, eindigt uw reservering automatisch en zonder nader bericht. Uw reservering kan niet verlengd worden.

  Koopovereenkomsten getekend na het verstrijken van de reserveringsperiode van 90 (negentig) dagen worden niet geaccepteerd.
   
 5. Terugbetaling van de reserveringsvergoeding
  De reserveringsvergoeding wordt aan u terugbetaald in geval:

  • u een koopovereenkomst heeft getekend bij een officiële Toyota dealer heeft getekend binnen de reserveringsperiode van 90 dagen;
  • u ons via yaris.grmn@toyota-europe.com een e-mail stuurt waarin u aangeeft uw reservering voor een YARIS GRMN te willen annuleren;

  In deze gevallen zal de reserveringsvergoeding binnen 14 dagen na bevestiging van uw annulering of binnen 14 dagen nadat Louwman & Parqui B.V. een bevestiging van de koopovereenkomst heeft, aan u worden terugbetaald op dezelfde wijze als u heeft betaald, bijvoorbeeld overboeking naar uw rekening waarmee u heeft betaald, creditering of annulering van de reservering op uw creditcard.

  Indien u uw reservering niet annuleert en geen koopovereenkomst sluit bij een officiële Toyota dealer voor een YARIS GRMN binnen de reserveringsperiode van 90 (negentig) dagen, zal de reserveringsvergoeding binnen 14 dagen na het verstrijken van de periode van 90 dagen aan u worden terugbetaald op dezelfde wijze als u heeft betaald, bijvoorbeeld overboeking naar uw rekening waarmee u heeft betaald, creditering of annulering van de reservering op uw creditcard.

  Er wordt aan u over de reserveringsvergoeding géén rente of andere vergoedingen vergoed. 

 6. Your reservation is not transferable or assignable

 7. Wachtlijst:
  Na 31 oktober 2017 of zodra alle voor Nederland ter beschikking gestelde YARIS GRMN zijn gereserveerd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet, zijn er geen reserveringen meer mogelijk. U heeft daarna de mogelijkheid u aan te melden voor een wachtlijst.

  Indien er een YARIS GRMN beschikbaar komen doordat een geïnteresseerde zijn/haar reservering annuleren of geen koopovereenkomst sluit met een officiële Toyota dealer binnen de reserveringsperiode van 90 (negentig) dagen, neemt Louwman & Parqui B.V. contact op met de eerste persoon op de reserveringslijst en wordt het reserveringssysteem heropend. U dient dan de procedure zoals beschreven in deze voorwaarden alsnog volledig te volgen, inclusief betaling van de reserveringsvergoeding teneinde een YARIS GRMN te kunnen kopen.

 8. Persoonsgegevens
  Indien u de reseveringsprocedure doorloopt, stemt u in met de op deze website toepasselijke voorwaarden en het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming daarmee.

  Uw persoonsgegevens, zoals onder meer uw naam, adres, e-mailadres en uw rekeningnummer, worden door Louwman & Parqui B.V. uitsluitend gebruikt om uw reservering en de betaling van de reserveringsvergoeding in overeenstemming met deze voorwaarden mogelijk te maken, voor het uitvoeren van de eventuele koopovereenkomst voor een YARIS GRMN tussen u en een officiële Toyota dealer, en om contact met u op te nemen in het kader van uw interesse in een YARIS GRMN of uw plaatsing op de wachtlijst.

  Uw persoonsgegevens zullen daarnaast in het kader van uw reservering en de uitvoering van de eventuele koopovereenkomst voor een YARIS GRMN worden gedeeld met:
  - door Louwman & Parqui B.V. ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van uw reservering en de eventuele koopovereenkomst voor een YARIS GRMN;
  - Toyota Motor Europe NV/SA, gevestigd aan de Avenue du Bourget 60, 1140 te Brussel (België);
  - aan Toyota Motor Europe NV/SA in de Europese Economische Ruimte gelieerde partijen en/of haar opdrachtnemers welke betrokken zijn bij de uitvoering van uw reservering en levering van een YARIS GRMN;
  - officiële Toyota dealers in Nederland.
Toyota cookiebeleid

Toyota.nl maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn en te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. In ons cookiebeleid leest u meer over cookies en kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.